Xornada CDTI/GAIN: FEDER-INNTERCONECTA e outros instrumentos de apoio á I+D+i en empresas

1 DE XUÑO DE 2016
10:00 h
3ª planta Edificio CEI
INSCRICIÓN
As reunións terán unha duración máxima de 15 minutos.