Convocatoria Axudas para proxectos de consultoría externa dirixidos ó análise económico-financeiro das PEMES

Buscar

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
Mediante estas axudas subvencionaranse proxectos de consultaría externa dirixidos o análise económico-financeiro do solicitante, co obxecto de establecer as hipóteses e decisións que soporten unha viabilidade futura da empresa e obter financiación nalgunha entidade financeira acorde coas necesidades a corto prazo da empresa.
Poderase acadar ata un 50% de subvención sobre o custe dos traballos de consultaría externa previstos na solicitude, co límite de 6.000€ por proxecto.
 
O prazo para a presentación das solicitudes permanecerá aberto ata o vindeiro 30 de Xuño de 2011.


Mais información