Soporte a Empresas

Recollida do lixo
Ubicación dos distintos contenedores de residuos→ Mapa contenedores
Recepción e atención a visitas
O servizo de recepción e atención a visitas do Parque Tecnolóxico de Galicia permanece aberto de luns a xoves dende as 8:30h ata as 18:00h e venres ata as 16:00h.
Seguridade e control de accesos
O Parque Tecnolóxico de Galicia permanece aberto de luns a domingo durante 24 h.
Sistemas de acceso a todas as dependencias do Parque a través de tarxetas electrónicas
 
Mantemento de instalacións e infraestruturas
 
Amplas instalacións deportivas e heliporto
[flickr-photo:id=2294861894, size=s][flickr-photo:id=5040741199, size=s][flickr-photo:id=2294077197, size=s]
Aulas e salas de reunións
[flickr-photo:id=16129540018, size=s][flickr-photo:id=2294047161, size=s][flickr-photo:id=8475133359, size=s][flickr-photo:id=5814467061, size=s][flickr-photo:id=5815039614, size=s][flickr-photo:id=8534035792, size=s]
Audiovisuais
 
Mensaxería e servizos de oficina
Correos, reprografía, fax ...
Servizos de información de actualidade online
 
Tramitación informatizada de solucións
A través do xestor de incidencias dispoñible na páxina web.
Centro de Prevención de Riscos Laborais
 
Centro de Experimentación de Enerxías Renovables
Centro Experimental dirixido ás empresas galegas que permite testar a eficacia e a eficiencia de novos equipamentos no campo das enerxías renovables. Con apoio económico do Programa Nacional de Enerxía a través do Plan Nacional de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica do Ministerio de Educación e Ciencia.
 
A sección de enerxía solar fotovoltaica dispón dunha instalación conectada á rede eléctrica cunha potencia de 89,8 kW na que as empresas do sector poden realizar probas, sobre todo no referente a novos compoñentes, fundamentalmente paneis solares e inversores. A instalación conta cun seguidor solar para optimizar o rendemento dos paneis xirándoos de forma automática cara o sol.