Solicitude de Oficina

Pode indicar a súa preferencia por unha oficina
Pode indicar a súa preferencia por un edificio
Especifique os m² aproximados que necesitaría