Quen Somos

O Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. é a entidade responsable de xestionar un conxunto de infraestruturas, espazos, recursos, capacidades e servizos destinados a empresas, emprendedores e proxectos que utilizan como ferramentas de crecemento a innovación e o coñecemento.
 
Tecnópole é unha comunidade de talento onde as iniciativas individuais se suman ás capacidades e as visións compartidas, onde flúe a información e o coñecemento onde as empresas se poñen en marcha crecen e compiten.

Historia

Tecnópole foi inaugurada o 10 de outubro de 1992 e comezou a desenvolver a súa actividade en marzo de 1993 grazas ao esforzo da Xunta de Galicia, que contou, entre outros co apoio das tres Universidades galegas, a Deputación de Ourense e os concellos de Ourense e San Cibrao das Viñas.
 
A súa posta en marcha debeuse á necesidade de crear un ámbito de referencia en Galicia dirixido a acoller, apoiar e potenciar iniciativas empresariais de marcado carácter innovador e que apostasen pola tecnoloxía, a investigación e o desenvolvemento como eixes da súa actividade.

Organización

Consello de Administración

 • Presidente

  D. Francisco Conde López
  Conselleiro de Economia e Industria.
 •  
 • Vicepresidente

  Dª. Patricia Argerey Vilar
  Directora da Axencia Galega de Innovación
 •  
 • Secretario

  D. Angel Piñeiro Nogueira

Vogais do Consello de Administración

 •  
 • Dª. María José Mariño Fontenla
  Axencia Galega de Innovación
 •  
 • D. Fernando Guldrís Iglesias
  Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
 •  
 • D. Pablo Casal Espido
  Secretario Xeral Técnico da Consellería de Economía, Emprego e Industria
 •  
 • Dª. Iria Santodomingo Foulquie
  Corporación Empresarial y Financiera de Galicia S.L.U.
 •  
 • D. José Lino Comesaña Calvo
  Corporación Empresarial de Tenencia de Activos de Galicia S.L.U.
 •  
 • Dª. Cristina Cobas Romay
  Torre de Hércules Inversiones Corporativas S.L.
 •  
 • D. Rosendo Luis Fernández Fernández
  Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico.

Accionariado

Na actualidade, o órgano de xestión de Tecnópole -a sociedade xestora Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.- participada polas seguintes institucións:
 • Xunta de Galicia (50,52 %)
 • Abanca Corporación Bancaria S.A. (37,34 %)
 • Deputación de Ourense (3,49 %)
 • Universidade de Vigo (1,80 %)
 • Universidade de Santiago (1,80 %)
 • Cámara de Comercio e Industria de Ourense (1,66 %)
 • Concello de Ourense (1,66 %)
 • Concello de San Cibrao das Viñas (0,67 %)
 • Confederación Empresarial de Ourense (0,40 %)
 • Unión Xeral de Traballadores (0,33 %)
 • Universidade da Coruña (0,33 %)