Servizo para a organización, xestión e execución das Aulas Formativas de I+D do ano 2011

Procedemento de adxudicación: 
Aberto
Tipo de contrato: 
Servizos
Data de publicación: 
24/12/2010
Acto público de apertura de proposicións admitidas: 
o 10/01/2011 ás 12.00 h na Sala de Xuntanzas 2 do edificio CEI do Parque Tecnolóxico de Galicia