Contratación do Servizo de auditoría das contas anuais exercicios 2017, 2018 e 2019

Nº Expediente: 
PTG 1/2017
Procedemento de adxudicación: 
Aberto
Tipo de contrato: 
Servizos
Data de publicación: 
28/03/2017
Fin de prazo de presentación de ofertas: 
12/04/2017 - 15:00
Acto público de apertura sobre B: 
Luns 8 de maio ás 10.00 horas no Edificio CEI do Parque Tecnolóxico de Galicia
Acto público de apertura de sobres C: 
Venres 21 de abril ás 10.00 horas no edificio CEI do Parque Tecnolóxico de Galicia