Oficinas en aluguer

Tecnópole ofrece 3600 m² de oficinas en aluguer repartidas entre dous edificios (Tecnópole I e Tecnópole II). O período de aluguer é libre e a empresa pode escoller o tamaño e a distribución que máis se adapte ás súas necesidades.
  • Soto
  • Planta Baixa
  • Primeira planta
  • Segunda planta
  • Planta Baixa
  • Primeira planta

Solicitude de Oficina

Pode indicar a súa preferencia por unha oficina
Pode indicar a súa preferencia por un edificio
Especifique os m² aproximados que necesitaría
En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, SA estamos a tratar os seus datos persoais polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Pode ter acceso a información adicional sobre como tratamos os seus datos na sección Política de Protección de Datos, nesta mesma páxina web.