Valorar os intanxibles que produce a innovación, nova vía das farmacéuticas para compensar os recortes

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
O 20% da investigación privada que se realiza en España procede da industria farmacéutica, valorar esa investigación como un activo intanxible axudaría a estas empresas a recuperar gran parte dese investimento.

"Este non é un xeito directo de ingreso, son mecanismos legais que permiten diminuír o custo que hai que pagar", sinala María José Molina de Alma Consultoría Group, quen destaca que se trata dunha industria tradicionalmente cun nivel de I+D moi alto, "punteiro, que ata agora utilizaba sobre todo o incentivo de dedución fiscal. Non obstante destaca que hai que apostar por aproveitarse do abano de beneficios fiscais enfocados na innovación e sustentabilidade na actividade empresarial, que ofrece a lexislación tributaria en España.

Nos últimos dous anos, a industria farmacéutica en España tivo que facer fronte a impactos próximos aos 4000 millóns de euros, o que equivale ao 30% do seu mercado, como consecuencia dos RDL 4 e 8/2010 e 9/2011, imposto polo Goberno.

"A modo xeral, para situar o antes e despois, o sector ata hai dous anos tivo beneficios económicos directos, agora pola nova situación económica na que se atopa, hai grandes marcas que pasan por unha situación máis crítica", engade.

As liñas de financiamento directo en forma de axudas ao sector que no seu día se convocaron a través do Plan de Investigación Científica, Desenvolvemento e Innovación na Industria Farmacéutica, PROFARMA 2009-2012, non cumpriron os obxectivos iniciais do plan.

Así, os datos do Plan Profarma 2011 experimentaron un retroceso, con caída da cifra de gasto e investimento en I+D e produción, debido fundamentalmente á diminución dos ingresos do sector pola obrigatoriedade de prescribir xenéricos en detrimento do fármaco comercial.

As empresas contaban ata agora coa posibilidade de compensar as súas bases impoñibles negativas de exercicios fiscais anteriores, coas rendas positivas, ata 15 anos posteriores. Coa entrada en vigor do Real decreto-lei 9/2011, impóñense uns límites á compensación de bases negativas para 2011, 2012 e 2013. Dun 75% da base impoñible previa á compensación, para empresas cunha cifra de negocio superior aos 20M€, e inferior a 60M€, e dun 50% para empresas cuxa cifra de negocio supere os 60M€. Para compensar os efectos desta medida amplíase o prazo de 15 a 18 anos inmediatos e sucesivos.

Diminuír cargas impositivas

É polo tanto, engade, "o momento de recuperar aqueles investimentos ou actividades de I+D+i realizadas no pasado e que non fosen declaradas, contrarrestando así o efecto do mencionado RDL, diminuíndo polo tanto a carga impositiva".

Cando unha farmacéutica desenvolve unha molécula, hai que ter en conta que esta pode ser base de varios medicamentos, isto facilita que esta poida ser utilizada por outros laboratorios grazas a unha cesión. Nestes casos é recomendable acollerse ao Paten Box xa que, "esta estrutura de negocio, favorece e alenta a cesión de coñecemento entre as empresas, xa sexa do mesmo grupo ou para outro grupo".

Aínda que, existe a dificultade que formula a identificación dos proxectos que poden acollerse ao beneficio e a súa xustificación; así como identificar o activo que as empresas están a crear; cuantificar o prezo do activo e documentar as razóns polas que achega unha novidade ao sector; e xestionar toda a documentación que demostra que a empresa se atopa no seu dereito para acollerse á redución no Imposto sobre Sociedades.

"É un xeito que pode chegar a ser complicado, primeiro porque hai que ver canto custa esa cesión, e valorar ese intanxible para valorar ese aforro indirecto que se podería chegar a xerar", explica esta experta.

Ao seu xuízo, fai falta un cambio cultural que, unido ao emprendemento vinculado coa investigación, "darían sen dúbida os seus froitos". Por outro lado, entende, "tamén é necesario modificar a cultura do investidor privado en empresas que requiren investimento en I+D, que teñen moito potencial pero nas que hai que crer firmemente a futuro. O recorte presupostario podería deixalas fóra de xogo".

Pacto de Estado pola ciencia

"Sen dúbida ningunha faise necesario un pacto de Estado pola ciencia. Se como se recoñeceu en multitude de ocasións o modelo produtivo español está esgotado, hai que impulsar un cambio que aposte de verdade pola investigación e a innovación como medio para conseguir unha economía baseada no coñecemento, e que permita dunha vez por todas, garantir un crecemento máis equilibrado, diversificado e sustentable," sinala.

Ao seu xuízo, as compañías que desenvolven I+D deben coñecer as diferentes opcións que se abren para valorar mellor o traballo que realiza, para iso as consultoras "axudan a valorar unha oportunidade que eles non detectaron". Neste sentido, recorda que no caso concreto do "Paten Box", a lexislación tributaria española implantouno hai un par de anos, "e é algo que ata agora non se tiñan en conta", así sinala que todas as industrias poden aproveitarse pero "nas farmacéuticas pódese ter un maior rendemento".

"Hai que cambiar a cultura do investidor privado, e coidar tamén investimentos exteriores que se fixeron en España, para tratar que se sigan mantendo", engadiu.

As axudas directas a nivel nacional reducíronse significativamente nos últimos anos, o que obrigou as empresas farmacéuticas a dirixir a súa mirada a Europa. Actualmente, as iniciativas europeas ás que poden acudir no ámbito da I+D+i son a JTI Innovative Medicines Initiative, dirixida a grandes proxectos que fomentan a cooperación público-privada e HORIZON 2020 (2014-2020).

Ambas as dúas preséntanse como atractivas para a industria española, tanto polo modelo de financiamento, que é a xeito de subvención, como polas "obrigadas" relacións internacionais que deben establecerse entre os membros do consorcio.

Non obstante, recordan que o descoñecemento en detalle do marco das axudas existentes para a I+D e a falta de capacidade e medios para xestionar procesos administrativos complexos, son algunhas das causas. Como solución ao descoñecemento, Alma Consultoría Group aconsella recorrer aos servizos de consultores especializados.

(Fonte: Europa Press)