Unha aplicación innovadora de mapas urbanos creada en Oporto revoluciona os desprazamentos na cidade

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
En Oporto desenvolveuse unha aplicación para teléfonos móbiles intelixentes que permite aos usuarios rexistrar o seu día a día mediante os sensores integrados nos seus teléfonos móbiles. A aplicación SenseMyCity desenvolveuse no proxecto financiado con fondos europeos FUTURE-CITIES.

A aplicación rexistra situacións diarias como o consumo de combustible por desprazamento, a posibilidade de compartir o automóbil e o estrés ao que están sometidos os usuarios para a súa posterior análise. O funcionamento da aplicación é moi sinxelo. Os usuarios rexistran o seu quefacer diario mediante os sensores do seu teléfono intelixente e despois consultan esta información nunha páxina web deseñada para tal efecto.

O equipo de FUTURE-CITIES confía en que a análise destes datos poida utilizarse para optimizar os desprazamentos e o consumo de combustible e ademais pode que mesmo para identificar aqueles con patróns de mobilidade similares e impulsar o uso compartido de vehículos. A utilidade da aplicación podería estenderse a profesionais que precisan información en tempo real do que sucede no ámbito urbano, como os corpos de bombeiros ou policía e mesmo os condutores de autobús.

SenseMyCity creouse para que fose compatible con outros proxectos dedicados á obtención de datos, e baséase no interese e a disposición dos usuarios a utilizar os seus dispositivos de xeito ininterrompido. O proxecto necesita unha base de usuarios que desexen participar nos experimentos a escala urbana e para os cales xa está en marcha o apoio loxístico necesario. "Necesitamos participantes que desexen participar neste experimento e queiran coñecer máis datos sobre si mesmos e sobre a cidade", explicou Ana Aguiar, investigadora e profesora da Facultade de Enxeñería da Universidade de Oporto. "Este é o principal obxectivo da campaña destinada a impulsar a aplicación SenseMyCity. Estamos a deseñar unha especie de concurso científico no que ofrecemos premios a aqueles que acheguen máis datos. Os premios outorgaranse a aquel participante que, por exemplo, consuma menos combustible ou cubra a maior superficie da cidade".

A infraestrutura técnica da aplicación conta cun marco para o sistema operativo Android que obtén datos dos sensores do dispositivo, un servidor Java que procesa os datos e os almacena nunha base de datos PostgreSQL e unha páxina web para que os usuarios poidan consultar doadamente a información remitida.

SenseMyCity é un fito importante do proxecto FUTURE-CITIES, iniciado en outubro de 2012. O equipo do proxecto confía en aproveitar todo o potencial que ofrece a investigación interdisciplinaria en materia de tecnoloxías urbanas e impulsar as actividades de transferencia de coñecementos mediante unha cooperación máis activa entre socios industriais locais e do resto do mundo.

Un dos obxectivos clave do proxecto pasa por converter a cidade de Oporto nun laboratorio vivente a escala urbana no que investigadores e empresas asentadas e de nova creación desenvolvan e ensaien tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa mobilidade sustentable, a detección a escala urbana, a seguridade e a privacidade e a calidade de vida dos cidadáns.

Tal e como mostra a aplicación SenseMyCity, o proxecto confía en adoptar un método de traballo interdisciplinario no que participen enxeñeiros, psicólogos, especialistas en urbanismo e cidadáns. Esta combinación de disciplinas fai que en FUTURE-CITIES participen grupos de investigación de varias facultades da Universidade de Oporto como a de enxeñería, a de psicoloxía e a de ciencias.

(Fonte: Cordis)