Tendencias de innovación tecnolóxica e dixital para 2017

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
Cada vez máis, o mundo estase a converter nunha malla intelixente, que integra persoas, cousas e servizos. A tecnoloxía será parte do negocio dixital do futuro e a xente común experimentará un mundo moi diferente, onde as liñas entre o que é real e o virtual poderían ser moi sutís.

IA e a aprendizaxe das máquinas

A IA e a aprendizaxe automática, que inclúen tecnoloxías como o coñecemento profundo, as redes neuronais e o procesamento da linguaxe natural, tamén poden abranguer sistemas máis avanzados que comprendan, aprendan, predigan, se adapten e potencialmente operen, de xeito autónomo.

Os sistemas poderían aprender e cambiar o comportamento futuro, levando á creación de dispositivos e programas máis intelixentes. A combinación dunha ampla capacidade de procesamentos paralelos, algoritmos avanzados e conxuntos de datos masivos será a vía de avance cara a esta nova era.

Aplicacións intelixentes

As aplicacións intelixentes, que inclúen tecnoloxías como asistentes persoais virtuais (VPA), teñen o potencial de transformar o lugar de traballo, facilitando as tarefas cotiás (priorizando correos electrónicos) e aos usuarios (destacando contidos e interaccións importantes).

Os provedores de tecnoloxía concentraranse en tres áreas: analítica avanzada, procesos de negocio con autonomía de IA e interfaces máis innovadoras. En breve a maioría das compañías máis grandes do mundo terán aplicacións intelixentes e utilizarán o conxunto completo de ferramentas de datos e análise, para refinar as súas ofertas e mellorar a experiencia do cliente.

Aparatos Intelixentes

Os robots, drons e vehículos autónomos evolucionarán co fin de chegar a segmentos cada vez máis grandes do mercado e avanzar cara a unha nova fase de negocio dixital, pero esta será só unha das opcións que nos brindarán os aparatos intelixentes.

A medida que evolucionan e se popularicen pasarán dun modelo autónomo a un modelo colaborativo, no que os devanditos aparatos se comuniquen entre si e actúen en concerto para realizar tarefas en todas as partes, incluíndo o fogar, a oficina, as fábricas e as instalacións médicas.

Realidade Virtual e Aumentada

A realidade virtual (VR) e a realidade aumentada (AR) transformarán a forma en que os individuos interactúan entre si e cos sistemas de software creando un ámbito inmersivo. Por exemplo, a VR pódese utilizar para experiencias remotas e a AR permite unha mestura dos mundos real e virtual; ambas as dúas daranlles ás empresas amplas ferramentas de vendas.

As experiencias inmersivas con AR e VR están a chegar a puntos de inflexión en termos de prezo e capacidade, pero crese que por agora non substituirán a outros modelos de interface, aínda que co tempo seguramente se expandirán máis alá da inmersión visual, para incluír todos os sentidos humanos.

Dixital Twin

Dentro de tres a cinco anos, miles de millóns de cousas serán representados por xemelgos dixitais, un modelo de software dinámico. Utilizando datos físicos sobre como os compoñentes dunha cousa operan e responden ao medio, así como datos proporcionados por sensores no mundo físico, un xemelgo dixital pode ser usado para analizar e simular condicións do mundo real, responder a cambios e/ou mellorar as condicións de operación.

A súa proliferación requirirá un cambio cultural, pero espérase que os xemelgos dixitais de activos físicos combinados con representacións dixitais de instalacións e contornos, así como de persoas, negocios e procesos, permitirán unha representación dixital cada vez máis detallada do mundo real, para simulación, análise e control.

Blockchain e malla

Se ben existe un grande interese, a maioría das iniciativas de Blockchain están en fases alfa ou beta e existen desafíos tecnolóxicos significativos para o seu avance, pero prometen un modelo moi diferente para os ámbitos menos confiables, proporcionando un acceso transparente á información na cadea.

A malla refírese á conexión dinámica de persoas, procesos, cousas e servizos que soportan ecosistemas dixitais intelixentes. A medida que evoluciona a malla, a experiencia do usuario cambia fundamentalmente e as arquitecturas de seguridade tamén deberán adaptarse.

Sistemas conversacionais

Estes sistemas poden ir dende simples conversacións de texto ou voz bidireccionais a interaccións máis complexas, como a recolección de testemuños orais de testemuñas de delitos para xerar o bosquexo fisionómico e o perfil mental dun sospeitoso.

Os sistemas de conversación non utilizan texto e/ou voz como interface exclusiva, senón que permiten ás persoas e as máquinas empregar múltiples modalidades como a vista, os sons ou o tacto, para comunicarse a través da malla do dispositivo dixital (mediante sensores, sistemas IoT, etc.).

Aplicación de malla e arquitectura de servizo

A aplicación de malla e a arquitectura de servizos (MASA) é unha arquitectura de solucións multicanles que aproveita a computación, os colectores e os micro servizos en nube e sen servidor, así como os API e eventos, para ofrecer solucións modulares, flexibles e dinámicas.

Estas en última instancia, soportan múltiples usuarios en infinidade de roles utilizando unha serie de dispositivos e comunicándose a través de miles de redes. Non obstante, MASA é un cambio arquitectónico a longo prazo que require cambios significativos en ferramentas de desenvolvemento e mellores prácticas.

Plataformas Tecnolóxicas Dixitais

Son os bloques de construción dun negocio dixital. Cada organización terá unha mestura de cinco plataformas tecnolóxicas dixitais: sistemas de información, experiencia do cliente, análise e intelixencia, IOT e ecosistemas empresariais.

En particular, as novas plataformas e servizos para IoT, AI e sistemas de conversación serán un enfoque clave. As empresas deben identificar como as plataformas evolucionarán e planificar as estratexias axeitadas para facer fronte aos desafíos do negocio dixital.

Arquitectura Adaptativa de Seguridade

A evolución da malla dixital intelixente e as plataformas de tecnoloxía dixital significa que a seguridade ten que ser fluída e adaptable. A seguridade no contorno de IoT constitúe un desafío continuo e complexo.

Os equipos necesitan traballar con arquitectos de aplicacións e solucións que consideren a seguridade no deseño de aplicacións ou IoT en varias capas, por iso a análise de comportamento dos usuarios e entidades converterase nun requisito indispensables para practicamente todas as empresas.

(Fonte: Agencias)