Tecnoloxías menos tóxicas para a fabricación de células solares

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento

As perovskitas híbridas xeraron unha grande expectación nos últimos anos porque se presentan como unha alternativa moito máis barata ás actuais tecnoloxías para a fabricación de células solares de lámina delgada (TeCd, CIGS), sen detrimento de eficiencia. Non obstante, a súa comercialización presenta dous problemas fundamentais: adoitan conter chumbo na súa estrutura, un elemento altamente tóxico e incompatible coas "tecnoloxías verdes", e a súa baixa estabilidade, xerando ioduro de chumbo na súa degradación.

Un equipo de científicos, no que participou o Grupo de Optoelectrónica Orgánica da Universidade Rei Juan Carlos e o seu Laboratorio de Caracterización de Dispositivos Orgánicos (LabCADIO), busca unha alternativa menos contaminante para reducir a toxicidade, buscando ademais aumentar a estabilidade final do composto de perovskita híbrida empregado na fabricación dos materiais que conforman as células solares.

"Neste traballo seguimos unha estratexia distinta, empregando bismuto como elemento dopante. O bismuto é un elemento isoelectrónico ao chumbo, é dicir, co mesmo número de electróns de valencia, con radio iónico similar e unha menor toxicidade", explica Carmen Coya, responsable do LabCADIO.

As estratexias que se empregaron noutros ensaios para substituír parcialmente o chumbo por outros elementos como o estaño (Sn2+), o cadmio (Cd2+) ou o calcio (Ca2+), deron lugar a comportamentos fotovoltaicos moito peores que os obtidos en perovskitas baseadas unicamente en chumbo (Pb2+). "Elaboramos un protocolo de dopado conseguindo introducir ata un 5% de bismuto na estrutura cristalina da perovskita", detalla a investigadora da URJC. "Así, mediante técnicas como a difracción de raios X ou a microscopía electrónica de varrido, entre outras, avaliamos os cambios composicionais, morfolóxicos e estruturais", engade. Finalmente, os investigadores puideron caracterizar estes materiais obtendo sorprendentes propiedades ópticas.

Mellor control das propiedades das células solares

Os resultados obtidos, publicados na revista científica Chemistry of Materials, calcularon a cantidade máxima de bismuto que pode substituír parcialmente ao chumbo na célula de perovskita sen chegar a distorsionar a súa rede cristalina, así como o efecto que o bismuto produce na súa estrutura cristalina e nas súas propiedades fotofísicas e de estabilidade en condicións ambientais.

"Interpretamos estes resultados cun modelo que involucra a difusión do bismuto inducida pola luz e posterior a transformación do material a oxiyoduro de bismuto. O efecto final é un sorprendente aumento da estabilidade fronte á irradiación, 1000 veces maior que o material sen dopar", subliña Carmen Coya.

Este estudo bota luz no papel que xoga a difusión dos ións do material no comportamento do dispositivo, o que permitirá un maior control das súas propiedades físicas.

(Fonte: URJC)