Solucións téxtiles para mellorar a calidade de vida de persoas maiores

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Axudar na prevención de enfermidades derivadas do envellecemento celular. Este é o obxectivo que persegue o proxecto Investigación e desenvolvemento de materiais avanzados para a mellora da calidade de vida das persoas maiores (SENIOR), desenvolvido pola Asociación de Investigación da Industria Téxtil (AITEX). E para iso, están a traballar no deseño e desenvolvemento de produtos téxtiles funcionais para as persoas maiores que van dende a indumentaria e o calzado ata o téxtil fogar.

Segundo explicou José Gisbert, técnico de Materiais e Sustentabilidade de AITEX, o proxecto actúa en dous ámbitos: a pel e a mellora da calidade do ambiente. Por unha parte, céntrase "no mantemento e mellora da saúde da pel e das condicións que permitan que non se deteriore, manténdoa fresca, seca, aséptica e sen puntos de presión". Desta forma, permitirán unha maior aireación da pel, afastará desta o suor "e demais humidades que poidan amolecela sen que sufra rozamentos agresivos ou evitando abrasións continuadas" e, en caso de rotura, existirán "as condicións perfectas que axuden á súa rexeneración".

O outro aspecto no que traballa a iniciativa consiste, afirmou Gisbert, "na mellora da calidade do ambiente que rodea as persoas para que a deterioración corporal normal debido ao envellecemento, non se vexa agudizado por elementos inherentes á atmosfera que os rodea".

De feito, en opinión deste técnico, "os téxtiles poden ser de axuda na descontaminación da atmosfera interior das vivendas, absorbendo e descompoñendo os gases tóxicos que nelas se presentan, chamados COVs ou 'Compostos Orgánicos Volátiles'' produto de calidade do ambiente os procesos de cociñado ou limpeza". Ademais, hai dúas liñas de investigación abertas para atenuar a cantidade de ondas electromagnéticas que penetran nos fogares e para a magnetización de téxtiles.

Para iso recorrerase a tecnoloxías "enteiramente téxtiles" posto que, tal e como destacou Gisbert, "o reto é a adaptabilidade de novos materiais empregados noutros sectores aos devanditos procesos, así como a súa adaptación para poder transformar en tecidos as materias primas. Tal é o caso das liñas de investigación relativas á mellora da calidade do ambiente, como poida ser a utilización de metais para realizar tecidos e a súa posterior magnetización".

Actuar de forma pasiva

Os tecidos, concluíu Gisbert, actuarán de forma pasiva de tal forma que "se non existen contaminantes ou ondas electromagnéticas, os tecidos non as absorberán, descomporán ou reflectirán, ou se non hai bacterias sobre a pel das persoas, o tecido non realizará máis función que a que espera dun tecido normal, actuando só en caso da aparición dos microoganismos".

(Fonte: Innovaspain)