¿Que frea as innovacións verdes na construción?

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
O último Informe sobre Riscos Mundiais do Foro Económico Mundial identificou o fracaso global da política de cambio climático como o maior risco para os negocios e a sociedade durante a próxima década e a industria da construción está no centro do debate sobre o cambio climático.

As emisións de gases de efecto invernadoiro do sector da construción case se triplicaron dende 1970 e actualmente a industria emprega preto dun terzo do consumo mundial de enerxía, o que a fai responsable da terceira parte do total de emisións directas e indirectas de CO2 relacionadas coa enerxía.

Prevese que a demanda enerxética nos edificios de todo o mundo aumentará case un 50% entre 2018 e 2050 e tamén estímase que as construcións que xa están en uso representan o 12% do uso mundial da auga, cifra que tamén vai en aumento.

O sector da construción segue contribuíndo enormemente á contaminación ambiental, á xeración dos residuos e á degradación da terra. A nivel mundial, a industria utiliza anualmente ao redor de 3000 millóns de toneladas de materias primas naturais (40% a 50% do fluxo total da economía mundial) na fabricación de produtos e compoñentes de construción.

Moi poucos dos elementos que se desbotan nesta industria se intentan recuperar, polo que se debería innovar en tecnoloxías que permitisen unha reciclaxe e unha reutilización máis ampla dos entullos, que hoxe en día se empregan case exclusivamente en recheo.

¿Que debe cambiar?

Necesitaranse novas innovacións tecnolóxicas para reducir a dependencia da produción de enerxía baseada no carbono, mediante a entrega dunha nova combinación de enerxía que deberá basearse nas enerxías renovables, como a hidroeléctrica, biomasa, eólica, solar e xeotérmica. Non obstante, menos do 1% da infraestrutura do mundo depende na actualidade de fontes sustentables.

Os deseños de edificios tamén terán que cambiar, ao igual que as tecnoloxías que usamos para construílos. Necesitaranse edificios máis altos para aumentar a densidade urbana, reducir a dependencia dos vehículos contaminantes e minimizar o consumo de enerxía.

Estes novos edificios necesitarán ser xeradores de enerxía en vez de simples consumidores. Os investigadores están a experimentar coa tecnoloxía do chorro de tinta para encher os muros de cortina con células solares, así como a medición intelixente e as novas tecnoloxías de monitoreo, que proporcionarán retroalimentación en tempo real aos usuarios para axudalos a cambiar os seus hábitos de consumo de enerxía e auga.

(Fonte: Axencias)