Propoñen embalsar aire comprimido como batería de enerxía renovable

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
O vento e o sol, dous recursos impredicibles, son cada vez máis importantes como fontes de enerxía en Europa. Isto significa que nos enfrontamos a unha crecente necesidade de instalacións de almacenamento de enerxía, porque se a enerxía non pode ser utilizada inmediatamente cando se xera, debe almacenarse ata que sexa necesario.

O método menos custoso consiste en utilizar os depósitos de enerxía hidroeléctrica como 'baterías': é dicir, xerar electricidade utilizando a auga almacenada cando a enerxía é escasa e, posteriormente, bombear a auga cara atrás cando se dispón de enerxía renovable excedente. Non obstante, esta é unha solución práctica só en rexións montañosas, como en Noruega e nalgúns outros países.

¿E se os países e rexións menos afortunados puidesen utilizar o aire en lugar da auga como unha forma de almacenar enerxía? A esa demanda pretende responder RICAS 2020.

Almacenamento en aire comprimido

O principio xeral, que xa foi adoptado nalgúns sitios arredor do mundo, é esencialmente unha cuestión de usar o excedente de enerxía eléctrica para comprimir o aire, que logo se almacena nunha caverna subterránea. Cando é necesario dispoñer de enerxía, o aire libérase a través dunha turbina de gas que xera electricidade. As plantas existentes deste tipo úsanse a miúdo para satisfacer a demanda de pico como complemento das centrais eléctricas clásicas, proporcionando a cantidade correcta de electricidade necesaria en diferentes momentos durante o día.

A física que regula o almacenamento de enerxía en forma de aire comprimido é o resultado dunha lei da natureza, familiar para os usuarios dunha bomba de bicicleta: o proceso de compresión do aire quéntao. As bombas de bicicleta comprimen o aire co fin de aumentar a presión dos pneumáticos, e ao facelo, fai que a bomba queza.

"Canta máis calor de compresión retivo o aire cando se libera, máis traballo pode realizar a medida que pasa a través da turbina de gas. E pensamos que poderemos conservar máis desa calor que a tecnoloxía de almacenamento actual pode, e así aumentar a eficiencia neta das instalacións de almacenamento", afirma nun comunicado Giovanni Perillo, director de proxecto da contribución a RICAS 2020 do SINTEF, socio noruegués do proxecto.

As dúas maiores tendas de aire comprimido do mundo atópanse en Alemaña e Estados Unidos. Son cámaras subterráneas creadas en formacións salinas. Pero estas plantas perden unha gran proporción da enerxía potencial do aire comprimido, porque non incorporan un sistema para almacenar a calor producida durante a etapa de compresión de aire.

Os participantes en RICAS 2020 teñen unha receita para reducir estas perdas en futuras cavernas subterráneas de almacenamento. No centro da receita hai unha estación extra que incorporaron na súa solución. No seu camiño cara á caverna subterránea, o aire comprimido quente pasa a través dunha caverna separada chea de rocha triturada. Despois, o aire quente quenta a rocha, que retén unha gran proporción da calor. O aire frío almacénase na caverna principal e, cando o aire regresa posteriormente a través da rocha triturada no seu camiño para ser utilizado para xerar electricidade, o fluxo de aire é requentado polas pedras. Finalmente, o aire quente expándese logo a través da turbina xeradora de electricidade.

O xerente de proxecto de SINTEF explica que se estima que esta tecnoloxía podería elevar a eficiencia do sistema ata un 70-80%. As cifras correspondentes á maioría dos sitios de almacenamento existentes non son mellores que 45 a 55%, o que significa que a enerxía producida é só a metade do que se utilizou inicialmente para comprimir o aire na caverna.

"O proxecto baséase na crenza de que a nosa solución ofrecerá un mellor almacenamento de enerxía que as baterías poden proporcionar, grazas á súa maior vida útil e menor custo de capital por kWh de enerxía almacenada. Tamén esperamos que poida ser utilizado practicamente independentemente do tipo de formación xeolóxica dispoñible ", di Perillo.

(Fonte: EP)