O Centro de Xestión do Coñecemento Empresarial presenta o primeiro modelo integral de calidade en España para consultoras

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
O Centro de Xestión do Coñecemento Empresarial (CGCE) presentou unha ferramenta pioneira a nivel nacional para fomentar a calidade das empresas de consultoría e servizos avanzados.
 
O proxecto, denominado Olimpia, desenvolveuse en colaboración coa Fundación Valenciana da Calidade, organismo dependente da Consellería de Industria, Comercio e Innovación da Generalitat Valenciana, e tivo unha duración de 12 meses.
 
O modelo de xestión da calidade para o sector, pioneiro no seu ámbito, establece os requisitos que deben cumprir as empresas do sector en canto a visión interna, xestión de operacións, resultados, así como aprendizaxe e mellora continua. O cumprimento destes requisitos será auditar por certificadores independentes, outorgando, no seu caso un recoñecemento emitido pola Fundación Valenciana da Calidade.
 
A grande achega deste modelo, é a definición de estándares para o conxunto da xestión da empresa de consultoría. Ata o momento, non existe unha norma global estandarizada sobre a prestación deste tipo de servizos (ISO) e as certificacións que existen actualmente son de ámbito persoal. Algúns subsectores de servizos avanzados, como as TICs, contan con normas específicas, pero este modelo aplica a todas as empresas de servizos avanzados.
 
O obxecto deste modelo é mellorar a xestión das empresas do consultoría e servizos avanzados e incrementar a satisfacción de todos os grupos de interese. Xérase así unha cultura innovadora nas empresas, baseada na mellora continua e a excelencia. Ten especialmente relevancia para as pemes, xa que lles permitirá contar cunha maior visibilidade no mercado.
 
Con este proxecto, o CGCE reforza a súa actividade de apoio ás empresas do sector para mellorar a súa competitividade, a través do desenvolvemento de ferramentas éticas e innovadoras.
 
(Fonte: APTE)