Novas fachadas que melloran a eficiencia enerxética dos edificios

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento

Investigadores da Universidade Politécnica de Madrid (UPM) deseñaron un sistema de fachada ventilada na que, grazas ao control do fluxo do aire mediante unha dobre cámara, se obtén un considerable aforro de enerxía en todo o edificio.

Esta solución, sustentable e eficiente, pode ser aplicada tanto en traballos de rehabilitación como de obra nova debido á súa sinxeleza de implementación. A fachada é un dos principais elementos construtivos do edificio que permite alcanzar as esixencias de eficiencia enerxética e confort interior establecidas nas normas e directivas nacionais e internacionais do sector da construción. O tipo de sistema elixido, o deseño e a correcta execucion da propia fachada, son aspectos críticos que condicionarán o consumo enerxético final do edificio.

Actualmente, o gasto debido á climatización atópase entre o 40% e o 65% do gasto total do edificio. Nun clima mediterráneo-continental como o que existe en España, nos meses de frío o edificio sofre perdas enerxéticas a través das fachadas norte e este, consecuencia das baixas temperaturas. Por outro lado, en verán o edificio obtén ganancias enerxéticas a través das fachadas sur e oeste consecuencia da radiación solar. En ambos os dous casos, a climatización é necesaria no edificio co fin de manter unhas condicións interiores agradables para os seus ocupantes, contrarrestando as perdas e ganancias enerxéticas existentes a través da envolvente do edificio.

Novo sistema

Hoxe en día as fachadas ventiladas convencionais compóñense dunha folla interior, un illamento exterior continuo, a cámara de ventilación e as placas de terminación exterior. A novidade da fachada proposta polos investigadores consiste en introducir unha segunda cámara entre a existente e o illamento da fachada, conectando ambas as dúas cámaras na parte inferior da fachada.

Outra novidade é o remate superior da fachada, que incorpora un elemento que contén a reixa de entrada de aire á cámara de admisión, e a reixa de expulsión de aire da cámara de ventilación. O devandito remate inclúe un sistema de apertura e peche manual das reixas, en función do gradiente de temperatura entre o interior e o exterior do edificio. Esta fachada ventilada de dobre cámara presenta dúas melloras sobre o sistema convencional. En primeiro lugar, redúcense as perdas e ganancias enerxéticas a través da fachada e polo tanto lógrase reducir o consumo enerxético debido á climatización. En segundo lugar, o deseño de dobre cámara co dispositivo de remate superior permite que o gradiente de temperatura vertical nas cámaras se reduza significativamente ao longo do ano. Como consecuencia da devandita homoxenización do aire nas cámaras de ventilación, lógrase que desaparezan as diferenzas de temperatura interior no edificio debidas á altura, evitándose que en locais ou vivendas superiores o confort térmico sexa maior ou menor que as inferiores.

Ademais, é unha solución sustentable e eficiente que pode ser aplicada tanto en traballos de rehabilitación como de obra nova debido á súa sinxeleza de implementación. O sobrecusto inicial da solución amortízase nun breve prazo de tempo se se consideran os aforros enerxéticos que se conseguen co sistema. O traballo publicouse recentemente na revista Energy and Buldings e tamén foi patentado.

(Fonte: UPM)