Nace Cleantech INNvest para proxectos innovadores de tecnoloxías limpas

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
Iberdrola, Repsol Energy Ventures, Corporación Mondragon, CAF, Gamesa, Grupo Talde, Orza, Seed Capital Bizkaia, Sociedade de Xestión de Capital Riesgo do País Vasco, Bulka Angels, IK4 Research Alliance e Tecnalia constituíron oficialmente Cleantech INNvest, a rede de investimento e financiamento de proxectos innovadores de tecnoloxías limpas ("cleantech"), de alto potencial de crecemento global e rendibilidade.
Trátase dun instrumento, formado inicialmente por estas 12 organizacións, que forma parte do Southern Europe ' s Cleantech Hub, plataforma impulsada por Innobasque-Agencia Vasca da Innovación, para o desenvolvemento dun polo de referencia en tecnoloxías limpas, competitivo e orientado á venda en mercados internacionais para xerar riqueza e emprego local.

Cleantech INNvest preséntase como unha vía que permite identificar iniciativas emprendedoras de forte compoñente innovador, que nutre o hub de novos proxectos, de forma que estes poidan obter financiamento para alcanzar a súa viabilidade, desenvolver as súas oportunidades de negocio e adquirir a dimensión necesaria, tanto de forma independente como integrada noutros proxectos.

Polo tanto, é unha rede composta por axentes investidores e financiadores privados e públicos de carácter industrial, financeiro e institucional, que conectan con promotores do ámbito das tecnoloxías limpas, simplificándolles o acceso a unha ampla rede de investidores e facilitando a continuidade dos investimentos a través dos distintos estadios do proxecto empresarial.

Tamén é unha plataforma de coñecemento cualificado, onde os promotores poden obter contraste por parte de expertos e investidores, o cal enriquece o seu proxecto e permite aceleralo. Por outro lado, facilita o co investimento entre investidores e financiadores de distintos perfís, reducindo os riscos a asumir por cada axente e multiplicando as súas probabilidades de éxito.

Conexión internacional

Cleantech INNvest é unha rede aberta que nace con vocación de estar conectada internacionalmente. Por iso, está a explorar vías de colaboración con outras redes internacionais como a europea International Venture Club, de características similares, tal e como sinalou Ander Orcasitas, responsable de desenvolvemento de negocio da devandita rede.

En menos de dous anos, Southern Europe 's Cleantech Hub identificou 118 proxectos empresariais cleantech innovadores, 36 dos cales están a participar activamente xa na devandita plataforma. A metade destes 36 son iniciativas de enerxía limpa, un 25% de tratamento de auga e residuos, o 5% de mobilidade sustentable, o 9% de materiais, e o resto, un 3%, de TIC. Así mesmo, 28 proxectos están en proceso de xestión na rede Cleantech INNvest e en sete estase a analizar xa a posibilidade de co investimento.

(Fonte: Europa Press)