A innovación e a industria do moble

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
As empresas europeas disporán durante os próximos meses dun sistema integral de xestión da innovación que lles permitirá incorporar aos seus procesos produtivos innovacións sen entorpecer a secuencia de fabricación, de tal forma que se estableza un fluxo de traballo en colaboración entre empresas con obxectivos comúns.

Así se puxo de manifesto na reunión do proxecto europeo BIVEE (Business Innovation and Virtual Enterprises Environment) que acolleu nas súas instalacións o Centro Tecnolóxico AIDIMA. Dende a súa posta en marcha este proxecto xestionará un importante volume de coñecemento de distintos sectores industriais, recompilados nunha macro base de datos co obxectivo de xerar a inercia inicial nos fluxos de traballo.

Repositorio de coñecemento

Configurado como o cerebro deste sistema de innovación e produción, este "repositorio de coñecemento" nutrirá a corrente de innovación cara aos procesos de fabricación e posibilitará unha interacción permanente dos actores da cadea de valor industrial -provedores-fabricantes-distribución-consumidores-, que lles permitirá progresivamente adecuar os produtos aos condicionantes do mercado.

A Plataforma está programada cun formato estándar de datos e ferramentas de análise e selección que dan soporte aos procesos de cambio, achegando así compatibilidade total á estrutura da Plataforma que está configurada en catro grandes bloques como son a creatividade, a viabilidade, o prototipado, e a propia enxeñería de procesos e os seus custos.

As empresas do sector español do moble poderán participar como membros da plataforma con anticipación a outros sectores ao se iniciar os procesos de enxeñería do desenvolvemento con empresas deste sector, xa que hai que adaptar distintos modelos para as distintas industrias.

Segundo os promotores da iniciativa, trátase dunha oportunidade para o sector español do moble que comeza a dar signos de mellora na súa conta de resultados, especialmente guiados pola actividade exportadora, que se incrementou nos últimos meses de xeito significativo, tanto en venda ao exterior de mobles como doutros produtos de madeira.

Financiado pola Comisión Europea, a iniciativa BIVEE desenvolveu dous proxectos piloto, como é o caso do grupo italiano Loccioni no sector sanitario, e o da empresa valenciana Mobles Romeiro, que achegou a súa estrutura para a definición dos requirimentos de xestión da innovación e a optimización de determinados procesos de produción elaborados por AIDIMA para o sistema.

Innovando na xestión da innovación

A Plataforma establece un protocolo de coordinación entre empresas e unha linguaxe común de intercambio de documentación mediante estándares abertos, como a ISO 10003:236 (funStep) desenvolvida por AIDIMA e utilizada para o seu sistema de catalogación electrónica de produtos, CATe, que lles permitirá avaliar e analizar o impacto dos cambios nas súas organizacións co obxectivo de incorporar innovación permanente para incrementar a competitividade de xeito sustentable.

Un aspecto crucial, segundo os responsables do proxecto, porque a industria europea necesita un impulso para competir fronte a países terceiros e adaptarse aos cambios dos mercados nun contexto onde os procesos produtivos involucran a moitas empresas de distintas áreas xeográficas, e onde BIVEE pode xogar un papel determinante, afirman.

AIDIMA optou a ser socio do proxecto pola súa experiencia e coñecemento nas áreas de xestión da innovación e na mellora dos procesos de produción, logros recoñecidos pola Comisión Europea que nomeou ao Instituto Tecnolóxico como Centro de Excelencia en I+D.

(Fonte: FEDYT)