Impulsar o talento dos empregados, clave na innovación empresarial

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
¿Como poden as empresas aproveitar o talento dos seus colaboradores para impulsar proxectos de innovación que sexan factibles e que axuden a evolucionar á compañía e a súa actividade de negocio? Cada día hai máis organizacións que se formulan esta pregunta. Detectar e potenciar os intraemprendedores é fundamental para a innovación. Iso supón unha formulación novidosa por parte da dirección, xa que implica confiar, dar cancha e apostar pola xente que ten na casa, liberala de ataduras e deixar que formule as súas ideas, dentro duns límites amplos, previamente fixados. É un paso clave que toda dirección deberá abordar tarde ou cedo se quere manter a súa empresa nun plano de competitividade crecente.

No noso país xa hai organizacións que apostaron por iso e aquí preséntanse tres exemplos de entre os moitos que se poderían elixir. Na farmacéutica Chiesi España, por exemplo, decídese a evolución do eixe estratéxico da innovación ao emprendemento, buscando un cambio cultural na organización. Esa evolución cultural da organización é un compromiso a longo prazo cos seus empregados. En Liberty Seguros entenderon que as mellores ideas para satisfacer o cliente xorden dos que están todos os días con eles, de todos os empregados. En Doctoralia -onde buscar médico- a idea que aplican é que unha vez ao mes calquera empregado poida traballar en calquera proxecto que queira. Son tres exemplos que están a funcionar e se explican no recadro adxunto. ¿Quen dixo que faltan ideas? ¡ Témolas na casa!

Chiesi España

O programa 'WeStart' está dirixido a todas as persoas da compañía que queiran aprender e que poñer en marcha un programa de emprendemento. Os seleccionados distribuiranse en tres equipos de traballo formados por catro persoas cada un. Para poder desenvolver os distintos proxectos, Chiesi libera os participantes do 25% da súa xornada laboral e das súas responsabilidades. Ademais, a través do programa os participantes están acompañados por un grupo de emprendedores e mentores. Por último, tamén proporciona recursos económicos necesarios para que os grupos poidan deseñar e probar a viabilidade do proxecto.

"Esta primeira edición do programa conseguiu que un 20% dos empregados da compañía se inscriba na iniciativa. Estamos moi ilusionados con esta primeira edición e xa traballamos en melloras e desenvolvementos para futuros programas que materialicen o compromiso pola innovación de Chiesi. Nesta ocasión, a empresa propuxo varios retos, catro dos cales están relacionados coa saúde e un quinto é de temática libre", explica Ricardo Castrillo, Special Care Business Director de Chiesi España.

O obxectivo final de 'WeStart' é conseguir oportunidades de continuidade e levar os proxectos máis alá do programa, contaxiando ese coñecemento e aproximación ao seu día a día na organización. "A industria farmacéutica tende naturalmente a innovar en produto pero, máis alá del, entendemos que a competitividade dunha compañía como Chiesi no seu ámbito actual depende de xerar vantaxes competitivas sustentables a longo prazo. Por iso redefinimos en 2015 os eixes estratéxicos no plan 2020.

O resultado foron tres eixes, sendo un deles a innovación. E decidimos enfocala cara ao emprendemento, buscando, ademais, un cambio cultural na organización", engade Castrillo. E conclúe, afirmando que 'WeStart' "é o noso programa de intraemprendemento que busca equiparnos mellor para competir nun ámbito cambiante, desenvolvendo o talento interno e incrementando o noso atractivo como organización para os mellores profesionais do mercado".

Liberty Seguros

Sabemos que a xestión do cambio na compañía pasa polo cliente. E que chegar ao Cliente pasa polo empregado. Foi por iso polo que alá no ano 2011 puxemos en marcha o Proxecto Cliente, cuxo principal obxectivo é que todos os procesos na compañía xirasen en torno a el, non á propia compañía.E empezouse a traballar nunha estratexia que fose introducindo o cliente no día a día dos empregados.

Así se creou o Comité do Cliente, formado por distintos representantes de distintas áreas da compañía, e puxéronse en marcha iniciativas que xirasen en torno ao cliente. Man a man é unha iniciativa coa cal cada empregado, independentemente da área, apadriñaba un cliente ao que tiña que chamar e acompañar durante todo un ano. Con iso creouse o Premio Cliente, destinado a aquel empregado que máis se orientase ao cliente ao cabo do ano,", explica Eugenia Muguerza, directora de Talento do Grupo Liberty Seguros.

E neste contexto, xurdiu Idea Cliente. Dos empregados xurdiron centos de ideas orientadas a que a compañía mellorase o servizo que ofrecemos ao cliente, a idear servizos adicionais ou a buscar a forma de sorprendelos mellorando a súa experiencia coa compañía e excedendo as súas expectativas. "Nesta liña creouse unha ferramenta na intranet para que cada empregado poida acceder e deixar as ideas coas que crea que o cliente pode chegar máis e mellor á compañía e viceversa. Esas ideas compiten, mes a mes entre si, son avaliadas, absolutamente todas, polos membros do Comité de Cliente que, cada mes, elixe unha idea gañadora que é premiada.

De entre as ideas gañadoras de cada mes elíxese unha idea gañadora ao final do ano co compromiso absoluto de levala a cabo por parte da compañía. O empregado cuxa idea resulte gañadora ademais de ser premiado cunha viaxe a Boston pode participar do desenvolvemento da devandita idea", prosegue Muguerza. O Chairman 's Award é o maior premio que a compañía entrega a aqueles empregados que contribuíron de xeito único e creador ao desenvolvemento do Grupo Liberty cada ano. Así o define Liberty Mutual, casa matriz de Liberty Seguros en Boston, e así o senten os empregados que cada ano son nomeados en cada un dos negocios da compañía en calquera parte do mundo.

Doctoralia

Conta Frederic Llordachs, cofundador de Doctoralia e Global Business Development Manager que "hai aproximadamente un ano puxemos en marcha o hacking day (as hackatón mensuais). A idea é que unha vez ao mes calquera empregado poida traballar no proxecto que queira. A idea é: pensamos algo, traballámolo e entregámolo nun día. Se alguén ten unha idea sobre a que traballar, escríbea nun tarxetón que ten a forma dunha orde de envío de Fedex, cólgaa nunha das paredes da oficina e intenta convencer xente para que se apunte a desenvolvela con esa persoa.

O primeiro venres de cada mes todos os que estean apuntados a algunha idea teñen todo o día para dedicarse a ela en lugar de traballar nos seus proxectos respectivos. As ideas poden ser sobre calquera cousa que se nos ocorra, para aprender ou experimentar con novas tecnoloxías, crear un produto novo, arranxar ou limpar funcionalidades (ou código) existentes.A participación en cada idea é voluntaria, así que o traballo consiste en convencer e recrutar a todas as persoas que cada persoa necesite para levala a cabo",

O certo é que a idea se puxo en marcha hai xa un ano cunha serie de obxectivos que Llordachs resume en:

-Promover a creatividade, porque sen regra, todo é posible

-Dedicar tempo a facer melloras: no noso día a día vemos moitas cousas mellorables, tanto a nivel de xestión individual coma de procesos e mesmo de produto. Non obstante, a miúdo por falta de tempo non nos detemos a corrixilas.

-Pensar de forma radical: os fedex permiten que unha serie de ideas que parecen nun primeiro momento, "tolas" e que, con toda seguridade, nun contexto normal de traballo non se priorizarían, se leven a cabo.

-Divertirnos: as hackatón supoñen sen dúbida un elemento máis que reforzan o atractivo de traballar en Doctoralia e que axudan a traer o talento á compañía.

(Fonte: La Vanguardia)