España, á vangarda tecnolóxica no tratamento de residuos

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
España está entre os dez países de Europa que máis reciclan, con máis de 700 sociedades dedicadas á xestión de residuos. Este sector factura ao ano 5270 millóns de euros, o que supón un 13% do mercado ambiental. Ademais dá emprego directo a máis de 140.000 persoas, segundo a Fundación Forum Ambiental. Neste proceso as empresas españolas adquiriron unha experiencia que souberon exportar ao estranxeiro con gran éxito.

España dispúxose xa no seu día a facer da necesidade virtude. Goberno e empresas apostaron decididamente por facerse cargo dos residuos xerados nas cidades polo gran consumo, e é agora cando recollen os froitos. O país está entre os dez países que máis reciclan de Europa, e as compañías que o fan posible, encabezan algúns dos máis importantes proxectos de tratamento de residuos internacionais.

En España xéranse 24 millóns de toneladas de residuos sólidos municipais ao ano. Deles, 3,6 millóns corresponden a envases (de plástico, latas, briks, cartón, papel), e a vidros. A norma obriga recoller, reutilizar e reciclar os produtos ao termo da súa vida útil. Hoxe lógrase reciclar o 68,3% dos envases e case a totalidade dos vidros con avanzados Sistemas Integrados de Xestión (SIG). "Estes organízanse de xeito sectorial por grupos de produtores, conxuntamente con outros operadores como concellos, comunidades autónomas, empresas recicladoras e de loxística, para cumprir coas obrigas que a lexislación establece,", apunta Antonio Barrón, director de comunicación de ECOEMBES, un dos SIG españois máis recoñecido no mundo.

En 2011 este SIG reciclou 1,2 millóns de toneladas de envases, o que en volume equivale a encher 90 estadios de fútbol. En 14 anos de xestión de ECOEMBES, evitouse a emisión de máis de 11,5 millóns de toneladas de CO2 á atmosfera e recicláronse 11,7 millóns de toneladas de envases. En palabras de Barrón "este logro español serviu de inspiración a outros países que se viron" na necesidade de xestionar os seus residuos". ECOEMBES conta con 12.088 empresas adheridas, na súa maioría fabricantes de envases (o 90% do mercado), que deben, por lei, facerse cargo dos seus produtos en todo o seu ciclo de vida.

Pero os avances en xestión española de residuos van máis alá dos envases de plástico e cartón, e alcanzan tamén a recollida selectiva de vidro. En España este labor atópase en mans de ECOVIDRIO, o SIG sectorial ao que están adheridas máis de 2600 empresas. En 2011 logrou reciclar en toda España 681.183 toneladas de residuos de vidro, un cifra espectacular xa que estes envases proceden do 99% dos colectores situados en 7691 municipios do país.

En ecodeseño, España destaca por ser a nación máis activa en Europa, e impulsou 28.500 medidas para fabricar envases sustentables. Ademais, toma a dianteira a outros países en dar unha solución integral ás pilas usadas, e puxo no mercado novidosos modelos de reciclado de teléfonos móbiles e medicamentos. En palabras de Juan Carlos Mampaso, director xeral de SIGRE, "o sistema de xestión de residuos dos medicamentos español (SIGRE) é único no mercado por varios motivos". Nel participan todos os axentes do medicamento. Ademais, a recollida faise en farmacias e realízase a través dunha loxística inversa; é dicir, o residuo do medicamento percorre o camiño contrario á súa venda ou dispensa: o cidadán compra o medicamento na farmacia e é aí mesmo onde tamén pode reciclalo. E é o mesmo distribuidor do medicamento o que recolle o envase que xa non serve e o leva aos 140 almacéns de distribución. Deste modo, redúcense os elevados custos de loxística e evítanse elevadas emisións de CO2.

A xestión española de residuos urbanos e lixos domésticos tamén esperta un enorme interese no mundo por tratarse dunha industria relativamente madura, que utiliza tecnoloxías punteiras. De feito, moitas das empresas españolas de tratamento deste tipo de escouras urbanas destacan no sector, pois xuntan o coñecemento adquirido en eliminación de residuos dentro do mercado nacional cunha tecnoloxía global que aplican noutros enclaves fóra de España.

(Fonte: Spain Technology)