As dez innovacións que van revolucionar o sector agroalimentario

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
O sector agroalimentario xera riqueza ao redor dunha actividade que non só produce bens para o consumo, senón que mantén unha estreita relación coa sociedade. A innovación e a sustentabilidade xogan un papel fundamental para lograr alimentar os 9700 millóns de persoas que se estima habitarán a terra en 2050.

A ninguén se lle escapa o papel fundamental da alimentación para a vida e a saúde das persoas, ademais da importancia que ten no mundo rural, o patrimonio natural, a paisaxe e a gastronomía. Os retos de futuro para o sector son moitos e moi ambiciosos nun mundo cada vez máis poboado, máis globalizado, máis urbano e con recursos máis limitados.

A partir do traballo realizado por Orizont, a aceleradora agroalimentaria de Sodena, os mentores, titores e os profesionais implicados no programa de aceleración elaboraron un decálogo coas dez novidades que van revolucionar o sector agroalimentario.

Transformación dixital

Aínda que xa se empezou a implantar, o desenvolvemento e a aplicación de novas tecnoloxías dixitais aos procesos produtivos e á xestión no conxunto da cadea de valor, dende o provedor ata o consumidor final, non ten límites.

A Intelixencia Artificial (IA); a automatización; a interoperabilidade de datos, máquinas, persoas e organizacións; as aplicacións avanzadas en robótica; o software de control ou a computación na nube, son clave para adaptarse ao século XXI.

Uns métodos máis flexibles, automatizados, sociais, conectados e intelixentes que respondan, ademais, á demanda do mercado en criterios de sustentabilidade, transparencia e personalización.

Seguridade alimentaria 4.0

Os consumidores son cada vez máis esixentes e a demanda apunta cara a produtos máis naturais a un prezo menor, maior seguridade alimentaria; unha esixente combinación de alimentos e nutrientes ou unha etiquetaxe o máis detallada posible. En resumo, produtos menos procesados e con menos aditivos, pero sen renunciar ao sabor, olor, cor e textura.

A industria 4.0 pretende ofrecer ao mercado uns produtos de maior calidade e con seguridade total. Algunhas propostas para iso son os biosensores, que aseguran a calidade e seguridade alimentaria do produto.

Datos, datos e datos

Instalar sondas intelixentes no subsolo para medir o nivel de auga ou coñecer con exactitude o estado das plantas, a topografía ou a profundidade dun cultivo. Estes son algúns exemplos de información útil que ofrece o coñecemento dos datos para dar soporte ás decisións de negocio dos distintos actores da cadea de valor agro.

O propósito do afondamento en analítica debe ser tomar mellores decisións nos planos operativo, táctico ou estratéxico, poñendo a disposición dos profesionais a mellor información posible, no momento preciso, nun formato alcanzable.

Trátase de usar os datos para controlar de forma automática toda a cadea alimenticia, dende o cultivo das sementes ata a súa distribución final, coñecendo o estado do produto en cada unha das fases e así poder recoller os datos, procesalos e utilizalos de forma preventiva ante posibles sucesos.

Drons

Equipados con cámaras multiespectrais ou outros sensores, permiten recompilar información do cultivo que a simple vista o agricultor pode non detectar. A partir da combinación de imaxes do espectro non visible logran elaborar mapas de vigor para tomar medidas focalizadas a solucionar o problema que ten unha determinada zona onde o cultivo non se desenvolve como debería.

Modificar o rego, mellorar o chan, facer un tratamento localizado, ou mesmo aplicar unha fertilización variable para achegar en cada punto da parcela a cantidade de fertilizante que o cultivo necesita, o que leva consigo un aforro importante para o agricultor.

Os superalimentos

O mercado busca unha innovación constante con novos ingredientes, sabores, formatos e presentacións, paralelos a unha demanda xeral de calidade, onde as características organolépticas (sabor, olor, cor, textura) manteñan o seu protagonismo.

Unha nova tendencia no sector son os denominados superalimentos, aqueles que supoñen novas fontes de nutrientes e que se están a facer un importante oco nun mercado con produtos cada vez máis naturais, menos procesados e con menos aditivos.

Elaborados de forma personalizada para adaptarse ás necesidades de cada persoa, preséntanse en envases preparados para comer fóra de casa e con sensores integrados para conservarse do mellor xeito posible sen romper a cadea de frío.

Tecnoloxía móbil

O seu impacto na mellora da produtividade foi notable e promete seguir séndoo, pero non só na creación de produtos senón tamén en como e que se come. E todo grazas ás 'apps' e programas residentes na nube: ferramentas que permiten mellorar procesos, eficiencias e comunicacións, e mesmo a posibilidade de coñecer a madureza dunha froita dende o teléfono móbil.

Técnica láser

Coñecer o mellor momento para obter sen necesidade de danar o produto xa é unha realidade a través da luz láser. Deste xeito, vai ser posible recoller o froito no seu mellor momento, tanto de sabor como de maduración.

A continuación, os controis de calidade dos produtos van ser, se non o están a ser xa, moito máis avanzados, grazas aos grandes avances desenvolvidos nos sistemas de visión espectral.

Sustentabilidade

Apostar polo consumo de alimentos de orixe vexetal en vez dalgunhas dietas con exceso de carnes vermellas e elaboradas ou bebidas carbonatadas, reducir os residuos de alimentos, adquirir peixe procedente só de poboacións de peixes determinadas son só algúns dos retos máis ambiciosos que formula a saúde da humanidade e do planeta.

O cambio climático é unha realidade e os hábitos de consumo actuais non só son prexudiciais para a nosa saúde, senón tamén inxustos ao coexistir a desnutrición co consumo excesivo e o desperdicio de alimentos.

Distribución personalizada

A individualización é un valor en alza, o consumidor actual quere sentirse único e esa prioridade tamén a leva á súa alimentación. Os avances fixeron que os consumidores demanden unha dieta axeitada ao seu estilo de vida e aos seus hábitos, afastándose cada vez máis das grandes cadeas de distribución actuais.

Industria 4.0

Smart factories ou fábricas intelixentes, industria robotizada... Indispensable na produción para dar resposta aos novos medios de compra dixitais. O termo xurdiu para responder ás novas características das fábricas con interconexión de máquinas e de sistemas, así como para un fluído intercambio de información bidireccional co exterior, moito máis presente mesmo nun tema tan próximo para as persoas como é a alimentación.

(Fonte: EP)