Deseñan unha botella de auga capaz de autoabastecerse

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
A compañía NBDNano creou un sistema capaz de condensar a humidade do aire e recolectar auga. O devandito sistema, baseado en nanotecnoloxía, permitiría crear botellas capaces de autoabastecerse de auga en ámbitos onde a súa recolección é complexa. O prototipo e o sistema están baseados nun escaravello do deserto de Namib que consegue producir e almacenar auga por si mesmo.
A auga potable é un ben imprescindible que en moitas zonas do mundo non é accesible. En determinadas zonas como desertos ou certas montañas non é doado conseguir auga, fundamental para sobrevivir. Nas devanditas áreas os animais e insectos que habitan desenvolveron sistemas naturais que lles permiten manterse con vida. Un dos exemplos máis curiosos é o dun escaravello que habita no deserto de Namib, onde o acceso á auga é moi escaso.

Este escaravello é capaz de condensar a humidade do aire e xerar pequenas cantidades de auga que almacena no seu corpo. Este impresionante sistema natural é o que serviu de base para a empresa NBDNano, que se propuxo confeccionar unha tecnoloxía que permita imitar a práctica do escaravello e poder conseguir auga.

Esta compañía deseñou un sistema que utiliza materiais hidrofóbicos e hidrofílicos que permiten captar a humidade do aire e condensalo para xerar auga. O devandito sistema usaríase en botellas que permitirían o seu autoabastecemento sen necesidade dunha fonte de auga.

Trátase dunha tecnoloxía revolucionaria que podería ter un grande impacto en zonas onde hai unha gran carencia de auga. O sistema permite conseguir auga potable, que podería ser apta para o consumo humano e para o seu uso en campos e cultivos. Dende NBDNano explicaron que os usos dados á súa tecnoloxía poden cubrir estes casos, ampliándose a misións militares e zonas do terceiro mundo.

(Fonte: El Confidencial)