A dedución en I+D tamén rexe en proxectos feitos por encarga

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
O gasto dunha sociedade española ao subcontratar un servizo no marco dun proxecto en I+D ten dereito a dedución no imposto sobre sociedades. Mesmo -e esa é a novidade- se o beneficiario último e propietario dos dereitos da investigación é unha empresa estranxeira. Así o establece unha recente consulta vinculante da Dirección Xeral de Tributos á que tivo acceso Cinco Días.

O caso concreto que recibiu a resposta de Tributos reflicte a situación dunha empresa española que, por encarga dunha sociedade estranxeira do seu mesmo grupo, realiza estudos clínicos en España. Para levar a cabo esta tarefa, parte das actividades dos ensaios clínicos son subcontratar a terceiros como hospitais. A inspección fiscal entendía que neste suposto, a empresa española non tiña dereito a aplicar a dedución en I+D xa que actuaba de mera intermediaria entre a sociedade estranxeira -que tiña a titularidade dos dereitos de propiedade industrial que puidesen derivarse da investigación- e os centros sanitarios que elaboraban os ensaios. A Axencia Tributaria argumentaba que unha filial que actúa baixo mandato dunha compañía estranxeira só pode deducirse os gastos internos por I+D, pero non os externos.

A inspección fiscal mira con lupa -e máis agora nun contexto de crise- os beneficios fiscais que se aplican as empresas para reducir a súa factura tributaria. Fontes do sector sinalan que, no último ano, se intensificaron os conflitos entre a Axencia Tributaria e as farmacéuticas pola aplicación da dedución en I+D que, como recorda Cristina Cuadrado, directora da área de Imposto sobre Sociedades de KPMG Avogados, supón unha vantaxe fiscal "clave" para os laboratorios españois.

"A consulta claramente elimina a incerteza que suscitara a inspección respecto da inclusión dos gastos externos na base da dedución, para aqueles laboratorios farmacéuticos españois filiais de grupos internacionais, que realizan materialmente a actividade de I+D en España en relación con ensaios clínicos por encarga de sociedades non residentes", sinala Cuadrado.

A posición de Tributos, que é vinculante, resulta moi importante para o sector farmacéutico na medida en que os seus investimentos en I+D adoitan seguir o patrón descrito na consulta. A maioría de compañías inician proxectos de investigación en España por encarga de entidades residentes no estranxeiro e boa parte do gasto destínase a contratos con terceiros. Iso é así porque, entre outros motivos, a lei esixe que as análises clínicas se realicen en Hospitais e por persoal adscrito a eses centros.

(Fonte: Cinco Días)