Cinco custos ocultos que deben ter en conta os emprendedores

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
O principal obstáculo co que se encontran os emprendedores en España é coa falta de financiamento, segundo reflicte o 'Mapa do emprendemento' realizado por Spain Startup. O 77% dos proxectos que se lanzan fináncianse con recursos propios. Só o 7% conta con crédito bancario.

Pero non é o único reto ao que se enfronta un emprendedor. Un dos errores máis recorrentes, segundo sinala un comunicado de Inforcopy, é que os Plans de Empresa afástanse moito da realidade. Isto adoita deberse ao optimismo do emprendedor, á falta de experiencia nos asuntos financeiros, e a unha previsión de gastos menores asignados a partidas pouco concretas.

Estes son algúns dos chamados "gastos ocultos" que poden tombar calquera negocio acabado de nacer:

1. Gastos legais
Prevención laboral e protección de datos son dous dos principais gastos ocultos aos que se enfronta calquera emprendedor. Non cumprir estas leis pode carrear sancións de entre 900 e 600.000 euros.

2. Gastos loxísticos
Nalgunhas ocasións, sobre todo nos casos de negocios online, esquécese o custo que supón o envío, que debe ser tido en conta á hora de fixar o prezo.

3. Asesoramento
Moitos emprendedores cren que os servizos de asesoría teñen un baixo custo, pero en ocasións pode chegar ata os 400 euros ao mes.

4. Licenzas
Ao montar un negocio hai que ter en conta os custos das licenzas relacionadas co software: sistemas operativos, antivirus, programas específicos, etc.

5. Activos fixos
Invístese gran cantidade de diñeiro en activos fixos, como poden ser fotocopiadoras ou servidores, que teñen asociados custos engadidos como o da amortización; ou os loxísticos, vinculados ao seu transporte, tanto para traelos como para retiralos cando están obsoletos.

(Fonte: El Economista)