Cinco consellos para vender online fóra de España

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Cada día son máis as empresas que deciden aproveitar as oportunidades do comercio online transfronteirizo. Sen ir máis lonxe, un recente informe de SAP AG e Oxford Economics concluíu que o 41% das pemes do noso país espera xerar fóra das nosas fronteiras entre o 21 e o 40% dos seus ingresos de aquí a tres anos, fronte ao 33% das que xeran ese volume de ingresos fóra xa a día de hoxe.

Neste contexto, un factor determinante no éxito da expansión internacional é a capacidade de xerar a confianza nos consumidores. O informe Flash eurobarómetro 385 de Xuño de 2013 da Comisión Europea mostra que os consumidores europeos outorgan unha maior confianza á compra online dentro das fronteiras nacionais (59%) que á compra online transfronteiriza (36%).

Á hora de ofrecer produtos en Europa, moitas tendas online limítanse a traducir as súas tendas online. Esta solución "é insuficiente", dado que se ignoran os estándares existentes no mercado no que se desexa implantar, segundo opinan dende o selo de calidade líder en Europa para a compra online segura Trusted Shops. "Mediante a súa adaptación, confírmanse as expectativas dos potenciais clientes, xerando unha maior confianza".

Tendo en conta esta situación, Rafael Gómez-Lus, experto legal de Trusted Shops para España, analizou cales son os principais erros que cometen as empresas españolas de comercio electrónico ao vender fóra das nosas fronteiras, segundo a normativa de cada estado:

- Identificación do comerciante online: En países como Francia e Alemaña, a lei esixe a utilización dun link cunha denominación que faga clara referencia á identificación do comerciante. En Francia emprégase de forma habitual a denominación "Mentions Légales" e en Alemaña "Impressum". Neste link hase de incluír información como a denominación social, o domicilio social, o número de IVE intracomunitario e informacións rexistrais. Esta solución resulta transparente e intuitiva para os consumidores. En función do país, requírese información adicional como o capital social da empresa (Francia) ou o nome do administrador da sociedade (Alemaña). O incumprimento destas obrigas de identificación do comerciante online pode resultar caro, como é o caso de Francia, onde se sancionan con multas de ata 75.000 euros.

- Prazos de entrega: Os prazos de entrega refírense á data na que o consumidor espera recibir a mercadoría, non a data na que o comerciante pon a mercadoría a disposición da axencia de transporte. Cada país ten as súas peculiaridades respecto á regulamentación dos estes prazos. En Polonia as datas de entrega son sempre obrigatorias e en Francia é obrigatorio indicar a data máxima do prazo de entrega.

No caso de Alemaña, se non se indica na páxina do produto, enténdese que a mercadoría é de dispoñibilidade inmediata (entre 2 e 5 días). É importante verificar e corrixir a existencia de posibles informacións pouco claras ou  contraditorias. Unha forma sinxela de evitar discrepancias sobre os prazos de envío é presentalos unicamente en días hábiles ou naturais. Outra forma, é presentando a información sobre os prazos de entrega nunha única páxina e non de forma fragmentada en distintas páxinas como Condicións Xerais, Envíos e FAQ.

- Transparencia dos prezos: Respecto a consumidores hanse de presentar prezos finais (con IVE). Dependendo do país, os requisitos sobre a presentación da información sobre prezos variará. No caso de Alemaña, nas páxinas de produtos con función de carriño de compra hase de incluír, xunto ao prezo, unha referencia ao IVE e aos gastos de envío.

- Gastos de envío: A transparencia nos prezos esténdese aos gastos de envío. Novamente en Alemaña, no caso de que se apliquen custos de envío, inclúese xunto ao prezo do produto un enlace á páxina de gastos de envío.

- Selos de calidade: Hase de analizar as prácticas establecidas no mercado expandir no que se desexa e avaliar a utilización dun selo de calidade recoñecido polos clientes potenciais.

(Fonte: Europa Press)