Cinco consellos para vender online fóra de España

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
Cada día son máis as empresas que deciden aproveitar as oportunidades do comercio online transfronteirizo. Sen ir máis lonxe, un recente informe de SAP AG e Oxford Economics concluíu que o 41% das pemes do noso país espera xerar fóra das nosas fronteiras entre o 21 e o 40% dos seus ingresos de aquí a tres anos, fronte ao 33% das que xeran ese volume de ingresos fóra xa a día de hoxe.
Neste contexto, un factor determinante no éxito da expansión internacional é a capacidade de xerar a confianza nos consumidores. O informe Flash eurobarómetro 385 de Xuño de 2013 da Comisión Europea mostra que os consumidores europeos outorgan unha maior confianza á compra online dentro das fronteiras nacionais (59%) que á compra online transfronteiriza (36%).

Á hora de ofrecer produtos en Europa, moitas tendas online limítanse a traducir as súas tendas online. Esta solución "é insuficiente", dado que se ignoran os estándares existentes no mercado no que se desexa implantar, segundo opinan dende o selo de calidade líder en Europa para a compra online segura Trusted Shops. "Mediante a súa adaptación, confírmanse as expectativas dos potenciais clientes, xerando unha maior confianza".

Tendo en conta esta situación, Rafael Gómez-Lus, experto legal de Trusted Shops para España, analizou cales son os principais erros que cometen as empresas españolas de comercio electrónico ao vender fóra das nosas fronteiras, segundo a normativa de cada estado:

- Identificación do comerciante online: En países como Francia e Alemaña, a lei esixe a utilización dun link cunha denominación que faga clara referencia á identificación do comerciante. En Francia emprégase de forma habitual a denominación "Mentions Légales" e en Alemaña "Impressum". Neste link hase de incluír información como a denominación social, o domicilio social, o número de IVE intracomunitario e informacións rexistrais. Esta solución resulta transparente e intuitiva para os consumidores. En función do país, requírese información adicional como o capital social da empresa (Francia) ou o nome do administrador da sociedade (Alemaña). O incumprimento destas obrigas de identificación do comerciante online pode resultar caro, como é o caso de Francia, onde se sancionan con multas de ata 75.000 euros.

- Prazos de entrega: Os prazos de entrega refírense á data na que o consumidor espera recibir a mercadoría, non a data na que o comerciante pon a mercadoría a disposición da axencia de transporte. Cada país ten as súas peculiaridades respecto á regulamentación dos estes prazos. En Polonia as datas de entrega son sempre obrigatorias e en Francia é obrigatorio indicar a data máxima do prazo de entrega.

No caso de Alemaña, se non se indica na páxina do produto, enténdese que a mercadoría é de dispoñibilidade inmediata (entre 2 e 5 días). É importante verificar e corrixir a existencia de posibles informacións pouco claras ou  contraditorias. Unha forma sinxela de evitar discrepancias sobre os prazos de envío é presentalos unicamente en días hábiles ou naturais. Outra forma, é presentando a información sobre os prazos de entrega nunha única páxina e non de forma fragmentada en distintas páxinas como Condicións Xerais, Envíos e FAQ.

- Transparencia dos prezos: Respecto a consumidores hanse de presentar prezos finais (con IVE). Dependendo do país, os requisitos sobre a presentación da información sobre prezos variará. No caso de Alemaña, nas páxinas de produtos con función de carriño de compra hase de incluír, xunto ao prezo, unha referencia ao IVE e aos gastos de envío.

- Gastos de envío: A transparencia nos prezos esténdese aos gastos de envío. Novamente en Alemaña, no caso de que se apliquen custos de envío, inclúese xunto ao prezo do produto un enlace á páxina de gastos de envío.

- Selos de calidade: Hase de analizar as prácticas establecidas no mercado expandir no que se desexa e avaliar a utilización dun selo de calidade recoñecido polos clientes potenciais.

(Fonte: Europa Press)