Aprobado o estándar europeo para xestionar a innovación

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

Vindeiros eventos

Non hai eventos polo momento
O Comité Europeo de Normalización (CEN) aprobou a primeira especificación técnica europea que indica a forma de desenvolver un Sistema de Xestión da Innovación, a CEN/TS 16555-1. A súa publicación está prevista para a primeira quincena de xullo.

Este documento normativo, o CEN/TS 16555-1, contén o consenso do mercado sobre a forma axeitada de xestionar o desenvolvemento da innovación, de forma integrada coa xestión xeral da organización; e está baseado nunha norma española, elaborada no seo de AENOR.

Este estándar contou para o seu desenvolvemento cunha importante participación española; de feito, o texto baseouse, entre outros documentos, na norma española de Xestión da I+D+i UNE 166002, publicada por AENOR no ano 2006; ademais, os expertos españois, entre outras responsabilidades, desempeñan a presidencia e a secretaría do órgano de traballo creado para desenvolver estándares sobre Innovación; así como a coordinación do grupo responsable da elaboración do documento que se lanza agora.

A especificación técnica europea do Sistema de Xestión da Innovación proporciona recomendacións ás organizacións en xeral, e ás pemes en particular, para que poidan xestionar eficazmente as súas actividades de Innovación e demostrar unha boa xestión neste campo. AENOR, a entidade que desenvolve as normas técnicas e estándares en España, adoptará en breve este documento ao catálogo español, actualmente composto por máis de 30.000 normas técnicas. Por outra banda, iniciou os traballos para aliñar os criterios da norma española de Xestión da I+D+i, ÚNEA 166002, ao estándar europeo, estando prevista a publicación da norma española revisada a finais deste ano.

Vantaxes da Normalización

A Normalización contribúe ao desenvolvemento da innovación e permite que esta se traslade ao mercado de forma sinxela, rápida e eficaz. As normas técnicas conteñen o consenso do mercado respecto á mellor forma de abordar os procesos clave para as organizacións e para a sociedade en xeral e, polo tanto, reducen notablemente a incerteza empresarial á hora de afrontar un novo mercado ou proceso. As normas elabóranse coa participación de primeiros expertos en cada caso, estando ao alcance de todos. Sobre as vantaxes da integración da Normalización en proxectos e programas de I+D+i pódese atopar máis información a través do enlace http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/normas_idi.asp.

España impulsou os traballos de elaboración do estándar europeo, tanto coa proposta inicial de elaboración do documento, por parte de AENOR, coma coa base da norma española do Sistema de Xestión da I+D+i (UNE 166002). Así mesmo, os expertos españois, entre outras responsabilidades, desempeñan a presidencia do órgano de traballo creado para desenvolver estándares sobre Innovación, a través de Juan Manuel González, subdirector xeral do Instituto Andaluz de Tecnoloxía (IAT), así como a secretaría, xestionada por AENOR; aos que se suma Carrillo de Albornoz, director xeral de ITH, na coordinación do grupo de traballo.

A nova especificación técnica CEN/TS 16555-1 é a primeira dunha serie de documentos cuxo obxectivo é incrementar o coñecemento das organizacións acerca do potencial dun Sistema de Xestión da Innovación, implantalo para o incremento da capacidade de innovación e xerar máis valor para a organización e para os seus grupos de interese.

(Fonte: Innovaticias)