Análise

Buscar

Susbcrición Newsletter

Introducir e-mail

Arquivo mensual

 • O futuro xa está aquí: do coche conectado á casa intelixente

  Nada máis espertar, o reloxo intelixente móstralle un informe sobre como durmiu esa noite. Mentres se dirixe á ducha, acende co móbil a cafeteira para ter listo o café do almorzo. Dende o traballo, atrasa a hora que ten programada para que se acenda a calefacción porque recorda que chegará máis tarde á casa. Antes, debe facer unhas xestións.
 • A aplicación da directiva europea sobre copyright podería ameazar a centenares de startups

  Estímase que entre setecentas e novecentas das empresas emerxentes que son plataformas de contido xerado por usuarios se verán afectadas pola proposta de directiva europea de copyright, segundo a Asociación Española de Startups.
 • O impacto do Regulamento Europeo de Protección de Datos Persoais na era dixital

  O pasado 25 de maio de 2018 entrou en vigor o novo Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (en diante, RGPD), que se aplica directamente en todos os Estados membros da Unión Europea.
 • Sete de cada dez empresas confían na metodoloxía agile

  Business Agility Corporation (BAC) é unha asociación que naceu en 2016 para entender os cambios no mercado como consecuencia da transformación dixital. Actualmente está composta por profesionais de máis de 30 empresas e entidades públicas, entre as que se inclúen máis dun terzo das compañías do Ibex 35. A última das súas iniciativas chámase BACómetro e consiste nun medidor do nivel de adopción da metodoloxía agile en España. Os resultados son mellores dos que a priori cabería esperar.
 • Smart cities, ¿estamos no camiño cara á cidade intelixente?

  Ao longo dos últimos tempos, España experimentou todo un boom de iniciativas a nivel gobernamental, empresarial e de investigación, enmarcadas dentro do concepto de smart city.
 • Como adquirir unha start-up e absorber toda a súa innovación

  Só un terzo das compañías logra integrar a cultura das empresas acabadas de adquirir na matriz, logrando modernizar as súas capacidades e impulsar a súa transformación dixital.
 • Sete tecnoloxías que definen a sociedade actual

  A tecnoloxía avanza a velocidades de vertixe e as grandes, medianas e pequenas empresas pisan o acelerador para estar ao día de calquera cambio, e mesmo o xeralo. Pero, ¿estamos os usuarios preparados para este ritmo de innovación?
 • Intrainnovación como aforro perfecto para unha compañía

  Que a chamada "intrainnovación" -traballadores emprendedores que proporcionan ideas innovadoras á súa propia empresa- se convertera nun importante factor no aforro dunha compañía non é nada novo. Non obstante, os datos alcanzados por unha grande empresa que, a priori, non necesita estes aforros si é relevante: Endesa, coas achegas dos seus empregados nos Premios BYEM, xeraron -entre aforros de custos e melloras de ingresos- 16 millóns de euros anuais.
 • Que é o blockchain, a tecnoloxía de Bitcoin que aspira a revolucionar a sociedade

  Imaxinen unha sala de ordenadores na que todos se encontran sincronizados en rede. Se escribimos nun ficheiro, a información queda rexistrada ao instante en todos os ordenadores desa rede. Os ficheiros só están habilitados para escribir neles e non se pode borrar ou alterar o seu contido, do que cada terminal posúe unha copia exacta. Os datos están, polo tanto, distribuídos en cada ordenador. Este exemplo explicaría, en esencia, en que consiste a complexa tecnoloxía blockchain, tamén chamada cadea de bloques, que aspira a revolucionar a sociedade do mesmo modo que o fixo no seu día Internet.
 • Economía circular: un aforro para as empresas e un alivio para o planeta

  Administracións, grandes compañías e entidades privadas propugnan a transición a un novo modelo económico que busca facer do residuo un recurso. A Comisión Europea estima que as firmas europeas poderían aforrar o equivalente ao 8% da súa facturación, uns 600.000 millóns.

Páxinas