Inscrición T2W

Mensaxe de aviso

O prazo de inscrición rematou.
Talleres tecnolóxicos de 10 días de duración para mozos e mozas de 12 a 18 anos, por grupos de idades.
Do 3 ao 14 de xullo.
Horario de 10:00h a 18:00h.
Prezo 290 €.

INSCRICIÓN

DATOS DO/A ALUMNO/A
DATOS DO/A PAI/NAI