2ª Formación Agrobiotech: Expansión Internacional

18 DE SETEMBRO DE 2019
9:30h- 14:30h
CETAL, Centro Tecnolóxico Alimentario- Rúa Montirón, 154, Lugo