Condicións de Uso

O laboratorio de biotecnoloxía é un servizo especializado de soporte a actividades de investigación que permite aos seus usuarios gozar de todas as prestacións e a liberdade que ofrece un laboratorio propio, pero sen ter que asumir os elevados custos de adquisición e mantemento de equipos.
 
Boas prácticas – Confíase aos usuarios o adecuado aproveitamento dos recursos do laboratorio á vez que pon á súa disposición un Manual de Boas Prácticas.
 
Todo incluído – A limpeza, o mantemento dos equipos e os gastos correntes (luz, auga, aire comprimido, baleiro, electricidade, etc.) ligados ao uso das instalacións están incluídos na tarifa.
 
Bo estado garantidoTecnópole dispón dun plan de mantemento preventivo e correctivo dos equipos e instalacións para asegurar en todo momento o seu bo funcionamento e a dispoñibilidade dun servizo de reparacións en caso de avaría.
 
Máxima seguridade – O Departamento de Mantemento de Tecnópole encárgase de garantir a seguridade nas instalacións mediante:
  • Sistema de acceso personalizado a través de tarxetas electrónicas..
  • Control de entrada e saída..
  • Servizo de televixiliancia e seguridade nocturna..
Como na casa – O laboratorio está equipado de maneira que é posible o almacenamento baixo chave de equipos propios, mostras e material propiedade dos usuarios, o que evita o continuo, pesado e mesmo perigoso traslado de recursos.
 
Aberto a peticións – Os usuarios teñen a posibilidade de participar no proceso de mellora continua das instalacións solicitando a adquisición xustificada de novos equipos.
 
 
 
 
Actuación cofinanciada por: