Aulas Tecnópole

Aulas Tecnópole
Aulas Tecnópole divídense en dúas actividades en función da idade dos participantes e do contido desenvolvido nelas.
 
Aulas Tecnópole é unha iniciativa de divulgación da ciencia e da innovación que Tecnópole leva a cabo, por décimo ano consecutivo, para achegar a súa actividade á sociedade e contribuír a espertar vocacións científicas e incentivar o espírito emprendedor entre os máis novos.
STEAM kids Tecnópole busca ofrecer aos máis novos unha aproximación innovadora ao mundo da ciencia e a tecnoloxía, abordándoas desde unha óptica artística e creativa.

Aulas Técnopole

Como?

Os estudantes, procedentes de centros de toda a provincia de Ourense, trasládanse unha tarde por semana a Tecnópole. Unha vez alí dispoñen das instalacións e recursos do Parque Tecnolóxico para levar a cabo os seus proxectos, axudados por un equipo de formadores con ampla experiencia docente e de desenvolvemento de programas destas características.
 
Os estudantes, todos eles de Secundaria e Bacharelato, reciben formación sobre as pautas que debe seguir unha investigación científica rigorosa e a estrutura que debe ter a memoria escrita na que se recolla o proxecto. Os seus ámbitos de traballo abranguen todas as áreas do coñecemento, dende as novas tecnoloxías e a informática ata as ciencias ou as humanidades.
 
Os participantes no curso terán ocasión de presentar os seus proxectos en Galiciencia, a feira científica e de innovación que organiza Tecnópole e noutros certames estatais, como 'Jóvenes Investigadores' do Ministerio de Ciencia e Innovación.

Para quen?

Prazas limitadas para 45 nenas/os de 12 a 18 anos de idade.

Cando?

Os xoves de 17:00h a 19:00h durante os meses de outubro de 2019 a maio de 2020.

Onde?

Instalacións de Tecnópole.
Transporte incluído dende varios puntos da cidade de Ourense.

Canto?

Cotas mensuais: 15 €.

Prazo

Do 1 ao 30 de setembro por orde de inscrición.

Inscrición

 
 

STEAM Kids Tecnópole

Como?

A proposta STEAM Kids Tecnópole busca ofrecer aos máis novos unha aproximación innovadora ao mundo da ciencia e a tecnoloxía, abordándoas desde unha óptica artística e creativa.
 
O termo STEAM é o acrónimo de Science  Technology Engineering Art and Math. Con el englóbanse un conxunto de aprendizaxes que teñen como finalidade ensinar ao alumnado para pensar criticamente e aproximarse á enxeñería ou ao deseño dunha forma realista mentres constrúen a súa base matemática e científica.
 
Para iso, o programa da actividade aposta por ofrecer  aos mozos e mozas un conxunto de actividades de aprendizaxe que viren ao redor de distintos campos de coñecemento pero que requiran do uso de todo tipo de habilidades, tal como sucede na vida real. Levaremos a cabo pequenas investigacións, construiremos robots programables, aprenderemos a programar, voaremos drons, deseñaremos instalacións artísticas de base tecnolóxica, superaremos retos STEAM e descubriremos a maxia das matemáticas.
 
A nosa fonte de inspiración son entidades que apostan por innovar na educación tales como o  Tinkering  Studio do  Exploratorium de San Francisco, que propón potenciar o desenvolvemento intelectual e humano dos máis novos a través deste tipo de actividades.

Para quen?

Prazas limitadas para 24 nenas/os de 8 a 11 anos de idade.

Cando?

Os mércores de 18:10h a 19:40h durante os meses de outubro de 2019 a maio de 2020.

Onde?

Instalacións de Tecnópole.
Transporte incluído dende varios puntos da cidade de Ourense.

Canto?

Cotas mensuais: 50 €.

Prazo

Do 1 ao 30 de setembro por orde de inscrición.

Inscrición