Aulas Técnopole

Como?

Os estudantes, procedentes de centros de toda a provincia de Ourense, trasládanse unha tarde por semana a Tecnópole. Unha vez alí dispoñen das instalacións e recursos do Parque Tecnolóxico para levar a cabo os seus proxectos, axudados por un equipo de formadores con ampla experiencia docente e de desenvolvemento de programas destas características.
 
Os estudantes, todos eles de Secundaria e Bacharelato, reciben formación sobre as pautas que debe seguir unha investigación científica rigorosa e a estrutura que debe ter a memoria escrita na que se recolla o proxecto. Os seus ámbitos de traballo abranguen todas as áreas do coñecemento, dende as novas tecnoloxías e a informática ata as ciencias ou as humanidades.
 
Os participantes no curso terán ocasión de presentar os seus proxectos en diferentes feiras científicas de ámbito nacional.

¡NOVIDADES!

Durante este curso Aulas Tencópole e STEAM Kids Tecnópole reinvéntanse e alíñanse cos Obxectivos da Axenda 2030 das Nacións Unidas. Para iso, incorpóranse un conxunto de propostas centradas, principalmente, en dous dos seus obxectivos: Dixitalización e Sustentabilidade.

Buscando ofertar as actividades máis atractivas para o alumnado, participarán no concurso de deseño de microsatélites escolares CANSAT e aumentaranse as propostas orientadas ao desenvolvemento de aplicacións móbiles con finalidades sociais.  Así mesmo, incorporaranse actividades medioambientais e de monitorización do medio que permitan conectar os coñecementos tecnolóxicos coa posta en valor do medio ambiente e a importancia da sustentabilidade.

Para quen?

Prazas limitadas para 40 nenas/os de 12 a 18 anos de idade.

Cando?

Os xoves de 17:00h a 19:00h durante os meses de outubro de 2021 a maio de 2022.

Onde?

Instalacións de Tecnópole.
Transporte incluído dende varios puntos da cidade de Ourense.

Canto?

Cotas mensuais: 15 €.

Prazo

Do 1 ao 30 de setembro por orde de inscrición.

Inscrición

 
- PTG, S.A poderá decidir, por recomendacións sanitarias o cesamento da actividade presencial e/ou diminución no número de asistentes, trasladando na súa totalidade e/ou complementando a formación de forma online a través dunha plataforma de formación de contidos científicos-tecnolóxicos propiedade de Parque Tecnolóxico de Galicia.
 
- En caso de suspensión de Aulas Tecnópole, ofertarase unha alternativa formativa online coherente coa formación de Aulas e que utilice como soporte a plataforma de contidos científicos – tecnolóxicos propiedade de PTG, S.A.