El innovador TheCircularLab y sus investigaciones en economía circular

Buscar

Suscripción Newsletter

Introducir e-mail

Archivo mensual

Próximos Eventos

No hay eventos por el momento
TheCircularLab é o primeiro laboratorio de economía circular do mundo e está situado na cidade de Logroño, capital da Rioxa. Inaugurado o 17 de maio, é unha iniciativa conxunta de ECOEMBES, a gobernación da Rioxa e o Concello de Logroño e ten por obxectivos a investigación en reciclaxe, ecodeseño, reintrodución das materias primas nos ciclos produtivos e moito máis.

TheCircularLab é un proxecto considerado pioneiro en Europa, que abarca todas as propostas e posibles solucións que teñan como obxectivo o impulso de innovación en todo o que implica o uso dos envases e o seu reciclado e reutilización.

O laboratorio baséase nas premisas da economía circular (reutilización, reciclado e redución) e pretende encontrar solucións prácticas, que incidan en todas as fases do chamado “ciclo de vida dos envases”, que vai desde a concepción deste (neste caso por ecodeseño) ata lograr a súa reintrodución no ciclo de consumo, por medio da creación de novos produtos ou a recuperación das materias primas e a súa reutilización.

Este é o único centro de innovación especializado en economía circular que funciona en todo o mundo e o seu accionar baséase na estreita colaboración entre os técnicos do laboratorio e as empresas, os cidadáns e as administracións públicas.

En TheCircularLab teñen moi claro que o obxectivo final sen dúbidas é que o cidadán reciba toda a información posible, para aprender a reciclar á vez que se lle ofrezan produtos cada vez menos daniños para o Medio Ambiente, máis fáciles de reducir e/ou reutilizar e á súa vez que os concellos poidan contar con valiosos datos que lles permitan facer a súa tarefa de recollida e eliminación de residuos, de maneira máis eficaz e cunha menor pegada de carbono.

¿Por que se elixiu Logroño?

Porque é a capital da provincia española que máis recicla, con índices próximos aos dos países europeos líderes nesta materia. En 2015 o índice de reciclaxe de envases a nivel doméstico superou amplamente o 74%, o que os coloca a dez puntos sobre a media nacional.

Este éxito é produto da colaboración tanto dos cidadáns, como das empresas locais e as entidades públicas, o que o fai o lugar ideal para instalar un laboratorio que pretende innovar en reciclaxe, ao tempo que dedica inxentes esforzos en redeseñar os produtos e fomentar as iniciativas privadas, a través dun decidido apoio ás startups.

Fundamentos de TheCircularLab

O laboratorio ten catro piares fundamentais nos cales se basea o traballo de innovación e desenvolvemento de todo tipo de ferramentas, xa sexan virtuais ou tanxibles, para que a tarefa de reciclaxe tenda cada vez máis cara o sustentable, implicando nisto, a todos os actores involucrados no ciclo de vida dos residuos.

Smart Waste

En TheCircularLab consideran que a xestión de residuos debe ser cada vez máis eficiente, polo que están desenvolvendo diversas ferramentas de control para poder facer que todo o proceso, que vai desde a recollida ata que o produto ten un final (reutilización, materias primas ou destrución) sexa sustentable e que os refugallos teñan  unha trazabilidade comprobable e unha monitorización efectiva.

Envases do futuro

Nesta área en particular trabállase na investigación de novos materiais, que permitan que os envases e as embalaxes que se empreguen no futuro sexan máis facilmente reciclables e menos contaminantes, reducindo a súa pegada de carbono. Entre os exemplos nos que traballa o laboratorio están: o desenvolvemento de envases comestibles ou a reestruturación das embalaxes para pizzas.

Cidadán

TheCircularLab investiga co fin de axudar aos cidadáns a que cada vez reciclen máis e de forma máis eficiente, ademais de fomentar o consumo responsable mediante varias iniciativas innovadoras como son as interfaces de comunicación para móbiles que permiten saber exactamente en que contedor se debe colocar cada envase ou refugallo.

Emprendemento

A reciclaxe e a sustentabilidade só poden desenvolverse e avanzar cara un futuro certo, se se fomentan as innovacións, Para isto TheCircularLab ten algo que denominan “incubadoras de Startups”. De momento xa hai máis de vinte startups que xurdiron no seo do laboratorio e que investigan nos máis diversos campos.

(Fonte: Axencias)