Curso AFD: Creación e Xestión de microempresas

ACCIÓNS FORMATIVAS DIRIXIDAS PRIORITARIAMENTE A PERSOAS DESEMPREGADAS. (AFD)

 
Centro ofertante: Parque Tecnolóxico de Galicia S.A.
 
Número de vacantes: 15
 
Denominación do curso: Creación e Xestión de microempresas.
 
Duración: Do 9 de outubro de 2017 ao 3 de abril de 2018.

* período vacacional: 22, 23 e 24 de novembro, 7 de decembro e do 26 de decembro de 2017 ao 5 de xaneiro de 2018.
 
Horario: 9:00h a 14:00h. Programa
 
Perfil dos alumnos/as: Actitude proactiva.
 
Requisitos mínimos de acceso: Bacharelato ou equivalente.
 
Lugar de realización das probas de selección: Edificio CEI, do Parque Tecnolóxico de Galicia.
 
Enderezo: San Cibrao das Viñas s/n. 32900.Ourense.
 
Localidade: San Cibrao das Viñas
 
Contacto: 988 368 100. tecnopole@tecnopole.es
 
Data da proba: 26 de setembro de 2017 ás 13:00 horas. Horario de autobús

*Imprescindible traer copia e orixinal do DNI e do título de Bacharelato ou equivalente.
 
 
 
INSCRICIÓN