Mensaxe de aviso

O prazo de inscrición rematou
Programa Agrobiotech Innovación

Encontro multisectorial en Galicia dos sectores
BIOTECNOLÓXICO, AGROALIMENTARIO e BIOMASA

 
O Encontro Agrobiotech Innovación é unha acción do Programa Agrobiotech Innovación, posto en marcha pola Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN) e o Parque Tecnolóxico de Galicia, no que se darán cita as empresas demandantes ou oferentes de produtos, servizos ou tecnoloxías, a administración autonómica, os clústers, as asociacións e os centros tecnolóxicos máis relevantes nos sectores da Biotecnoloxía, Agroalimentación e Biomasa.
 
Tecnópole | 26 e 27 | Outubro 2017 | Web informativa

Encuentro multisectorial en Galicia de los sectores
BIOTECNOLÓGICO, AGROALIMENTARIO y BIOMASA

 
El Encontro Agrobiotech Innovación es una acción del Programa Agrobiotech Innovación, puesto en marcha por la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y el Parque Tecnolóxico de Galicia, en el que se darán cita las empresas demandantes u ofertantes de productos, servicios o tecnologías, la administración autonómica, los clústers, las asociaciones y los centros tecnológicos más relevantes en los sectores de la Biotecnología, la Agroalimentación y la Biomasa.
 
Tecnópole | 26 e 27 | Octubre 2017 | Web informativa
FORMULARIO DE INSCRICIÓN - Asistencia gratuita como visitante
DATOS ASISTENTE
INTERESE EN PARTICIPACIÓN
Ademáis de asistir como visitante indique se ten interese en participar nalguna outra actividade
Además de asistir como visitante indique si tiene interés en participar en alguna otra actividad
En función dos seus intereses contactaráselle vía correo electrónico para solicitarlle a información adicional a partir da cal se realizará unha selección de participantes en cada área
En función de sus intereses se le contactará vía correo electrónico para solicitarle la información adicional a partir de la cual se realizará una selección de participantes en cada área
Mediante esta inscrición autoriza a que o nome da súa empresa e o seu cargo aparezan na lista de asistentes ao Encontro que se publicará nesta web e en Programa Agrobiotech Innovación
 
Para calquera dúbida diríxase ao correo encuentro@agrobiotechinnovacion.es