Mensaxe de aviso

Esta inscrición/formulario está pechado.
Programa Agrobiotech Innovación

Encontro multisectorial en Galicia dos sectores
BIOTECNOLÓXICO, AGROALIMENTARIO e BIOMASA

 
O Encontro Agrobiotech Innovación é unha acción do Programa Agrobiotech Innovación, posto en marcha pola Xunta de Galicia a través da Axencia Galega de Innovación (GAIN) e o Parque Tecnolóxico de Galicia, no que se darán cita as empresas demandantes ou oferentes de produtos, servizos ou tecnoloxías, a administración autonómica, os clústers, as asociacións e os centros tecnolóxicos máis relevantes nos sectores da Biotecnoloxía, Agroalimentación e Biomasa.
 
Tecnópole | 26 e 27 | Novembro 2015 | Web informativa

Encuentro multisectorial en Galicia de los sectores
BIOTECNOLÓGICO, AGROALIMENTARIO y BIOMASA

 
El Encontro Agrobiotech Innovación es una acción del Programa Agrobiotech Innovación, puesto en marcha por la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN) y el Parque Tecnolóxico de Galicia, en el que se darán cita las empresas demandantes u ofertantes de productos, servicios o tecnologías, la administración autonómica, los clústers, las asociaciones y los centros tecnológicos más relevantes en los sectores de la Biotecnología, la Agroalimentación y la Biomasa.
 
Tecnópole | 26 e 27 | Noviembre 2015 | Web informativa
FORMULARIO DE INSCRICIÓN - Asistencia gratuita como visitante