A intelixencia artificial fará que a produtividade aumente en España

A intelixencia artificial (IA) terá un papel destacado nas economías desenvolvidas, ata o punto de que, para o ano 2035, se estima que o seu uso duplicará os indicadores de crecemento económico, e no caso de España suporá un incremento da produtividade laboral nun 11% adicional ao previsto.

O crecemento económico motivado polo emprego da IA nos países desenvolvedores suporá un cambio na natureza do traballo e dará lugar a unha nova relación entre as persoas e as máquinas, como se desprende do estudo 'Intelixencia Artificial, o futuro do crecemento', realizado por Accenture, en colaboración con Frontier Economics, sobre 12 países con economías desenvolvidas.

O aumento da produtividade laboral, como apunta o estudo, non será causado por un maior investimento de horas, senón por tecnoloxías innovadoras que permitirán ás persoas facer un uso máis eficiente do seu tempo. "O efecto combinado da IA, as análises máis sofisticadas e outras tecnoloxías xa están empezando a cambiar o xeito no que as persoas e os ordenadores traballan", apuntou o CTO de Accenture, Paul Daugherty.

A IA permitirá reducir o número de anos que require unha economía para duplicar o seu tamaño, segundo o estudo. É dicir, o incremento da produtividade influirá directamente no tempo que requiren estes países para duplicar a súa economía. Mentres que en España a previsión para lograr este indicador é duns 41 anos, grazas ao desenvolvemento desta tecnoloxía, a cifra poderíase reducir a uns 28 anos, aproximadamente.

Aumento do PIB e da produtividade

En cifras globais, a Intelixencia Artificial en España permitirá pasar en 2035 dunha taxa de crecemento anual (unha cifra próxima ao PIB) do 1,7% a unha próxima ao 2,5%. Esta cifra é moito máis rechamante en países como Estados Unidos, onde grazas a un sólido clima de emprendemento e a unha situación avanzada en canto a infraestruturas, o potencial da Intelixencia Artificial será moito maior. Neste caso, a taxa de crecemento anual será do 4,6%, fronte ao 2,6% previsto nunha situación de crecemento que non inclúa a IA.

Trátase dun nivel de crecemento non visto dende o pico económico na década dos 80. "A Intelixencia Artificial está destinada a cambiar o xeito no que facemos negocios dunha forma que non vimos dende o impacto da informática a finais do século XX", explicou Daugherty.

Segundo estas cifras, o impacto da IA na situación laboral dos 12 países analizados no estudo traducirase nun incremento da produtividade no traballo dun 40%.

Aínda que no caso de España o impacto nos ratios de crecemento é máis modesto, noutros países será moito maior. Por exemplo, en Reino Unido, a taxa de crecemento será de 3,9% en lugar de os 2,5% previstos. Xapón ten un potencial de máis de tres veces a súa taxa anual de crecemento e Finlandia, Suecia, Os Países Baixos, Alemaña e Austria poderían ver os seus ratios duplicarse.

A IA como novo factor de produción

Así mesmo, o informe elaborado por Accenture desvela os próximos pasos que permitirán que a Intelixencia Artificial se converta nun novo factor de produción que poida avivar o crecemento dos países

O primeiro é preparar as próximas xeracións, que se traduce en integrar a intelixencia humana coa das máquinas de xeito que poidan coexistir nunha relación de aprendizaxe recíproca, así como en redefinir o tipo de coñecemento e as habilidades necesarias para o futuro.

Fomentar unha regulación impulsada pola intelixencia artificial preséntase como o segundo paso destacado polo informe. Trátase de crear e actualizar leis de adaptación, normas melloradas que permitan acurtar a distancia entre os cambios tecnolóxicos e as respostas en materia de regulación.

Así mesmo, é importante avogar por un código ético propio. Os debates éticos deben materializarse en normas tanxibles e mellores prácticas no desenvolvemento e o uso de máquinas intelixentes.

Por último, abordar os efectos de redistribución. As autoridades deben poñer o foco en como a intelixencia artificial pode ter resultados beneficios que son tanxibles, pero tamén, e de forma preventiva fronte a calquera percepción negativa da Intelixencia Artificial, axudar aos grupos afectados polos cambios.

(Fonte: EP)