Servizo de asistencia técnica informática e de telecomunicacións no Parque Tecnolóxico de Galicia

Procedimiento de adjudicación: 
Abierto
Tipo de contrato: 
Servicios
Fecha publicación: 
21/12/2011
Acto público de apertura de proposiciones admitidas: 
o 9/01/2012 ás 13.00 h na Sala de Xuntanzas 2 do edificio CEI do Parque Tecnolóxico de Galicia