A biotecnoloxía agraria, clave para aumentar a produción de alimentos

O sector agrario e a sociedade non poden renunciar a ningunha ferramenta de mellora. Así o sostén a Fundación Antama, que defende a utilización de sementes modificadas xeneticamente. Ao seu xuízo, é imprescindible "apostar por todas as tecnoloxías que a ciencia acreditase como seguras, e que permitan producir máis alimento por unidade de superficie e favorezan a sustentabilidade ambiental do noso campo" e máxime cando no ano 2050 haberá preto de 9300 millóns de habitantes en todo o mundo.

A Organización de Nacións Unidas para a Agricultura e a Alimentación (FAO) asegura que para atender á demanda de alimentos para esta poboación crecente será necesario incrementar a produción de alimentos nun 70% e a capacidade de aumentar a superficie agraria mundial unicamente será dun 5%. A biotecnoloxía agraria xoga, polo tanto, un papel clave no aumento da produtividade, reducindo a necesidade de poñer en cultivo máis superficie e axudando a conservar a biodiversidade, asegura Antama.

A directora desta fundación, Soledad de Juan, indica que os cultivos modificados xeneticamente optimizan a necesidade de aplicación de tratamentos fitosanitarios, reducindo de xeito claro a utilización de produtos químicos e o número de tratamentos a dar.

Unha serie de estudos realizados por PG Economics conclúen que a biotecnoloxía agraria reduciu as aplicacións de pesticidas entre 1996 e 2010 en 438 millóns de quilos, o que representa unha diminución do 8,6%. Grazas a esta redución de fitosanitarios -aseguran estes traballos- diminuíuse o impacto ambiental asociado ás aplicacións de herbicidas e insecticidas na superficie sementada con cultivos biotecnolóxicos nun 17,9% e permite ademais que as medidas de control de pragas sexan máis precisas.

Menos laboreo, máis humidade

Os estudos mostran que a biotecnoloxía agraria contribúe a poñer en práctica técnicas que reducen ou eliminan o laboreo do chan, o que favorece a súa estrutura axudando a conservar a súa capa superficial e o seu contido de humidade. Estas prácticas, xunto coa redución da aplicación de fitosanitarios, desempeñaron un papel importante no mantemento dos hábitats das diferentes especies silvestres.

Finalmente, Antama laméntase que fronte a un desenvolvemento tecnolóxico imparable en todo o mundo, con 161 millóns de hectáreas cultivadas por 16,7 millóns de agricultores durante 2011, "na Unión Europea seguimos no vagón de cola con pouco máis de 125.000 hectáreas".

(Fonte: ABC)