Crean imaxes en 3D sen pantalla

Os sistemas de representación de imaxes en tres dimensións melloraron notablemente nos últimos anos. Pasamos dos lentes de cores a pantallas que son capaces de mostrarnos impactantes vídeos tridimensionais "a ollo pelado". Non obstante, parece que o mellor aínda non chegou.
 
Burton, unha empresa do sector, presentou Aerial 3D, unha tecnoloxía que lle permite mostrar modelos 3D no aire usando láseres, sen necesidade de pantallas. O sistema mesmo pode funcionar debaixo da auga. "Substituirá ás pantallas actuais", din os seus creadores.
 
Sistemas que permiten mostrar imaxes en tres dimensións hai moitos. De feito, cada semana parece reestrearse algunha vella boa película neste formato (a miúdo sen que a devandita tecnoloxía achegue nada novidoso, pero esa xa é outra cuestión). Hai algún tempo era necesario calzarse sobre o nariz uns lentes especiais, con cristais (ou anacos de celofán) de cores -xeralmente vermello e azul- que filtraban as imaxes lixeiramente diferentes que a pantalla producía para cada ollo. O noso cerebro, un órgano extremadamente versátil, cara ao seu traballo "integrando" ambas as dúas imaxes 2 D nunha soa tridimensional. Nos últimos meses varias empresas presentaron prototipos de pantallas de TV que permiten mesmo ver cinema en 3D sen necesidade de lentes. Pero se o que está a desenvolver Burton, unha empresa do sector, chega ao mercado, pronto teremos cinema en 3D sen necesidade de pantalla.
 
En efecto, Burton desenvolveu Aerial 3D, unha tecnoloxía que lle permite mostrar modelos 3D no aire usando láseres, sen necesidade de pantallas. O sistema pode funcionar tamén debaixo da auga, e parece que é capaz de facer a súa maxia excitando átomos de nitróxeno e osíxeno para formar un plasma. É capaz de producir uns 50.000 puntos de imaxe por segundo, algo que non chega -nin de preto- a ser suficiente como para ter algo cunha calidade similar á TV convencional, pero que ao ser en 3D impresiona bastante.
 
Dende 360º
 
Neste momento os enxeñeiros de Burton poden reproducir vídeo mostrando entre 10 e 15 fps (frames per second, ou cadros por segundo), pero supoñen que poderán conseguir uns razoables 30 fps dentro de pouco tempo. A imaxe xerada polo sistema pode verse dende calquera sitio, é dicir, os espectadores poden situarse en calquera punto dos 360 graos que rodean a proxección. Todos vimos en películas esas proxeccións en 3 D que parecen flotar no aire. Ben, parece que a xente de Burton o converteu en realidade.
 
(Fonte: ABC)