Agrobiotech Fest

21 DE NOVEMBRO DE 2019
9:30h- 19:00h
Salón de actos do Edificio CEI e carpa anexa ao Edificio CEI