Almorzo Tecnolóxico 23 de novembro

Blockchain, descentralización e identidade dixital.

DICTVM Abogados
Juan Carlos Rodríguez Maseda
Socio fundador. Abogado
Venres 23 de novembro 9:30h a 11:00h
3ª Planta do Edificio CEI.
 
DATOS DO ASISTENTE
En nome da empresa tratamos a información que nos facilita co fin de prestarlles o servizo solicitado. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos en que exista unha obriga legal. Vostede ten dereito a obter confirmación sobre se en PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, SA estamos a tratar os seus datos persoais polo tanto ten dereito a acceder aos seus datos persoais, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios. Pode ter acceso a información adicional sobre como tratamos os seus datos na sección Política de Protección de Datos, nesta mesma páxina web.